Zwdelta.nl en Twitter vormen een centrale functie binnen de online communicatie van Zuidwestelijke Delta. Hierop informeren we betrokkenen en stakeholders over alle ontwikkelingen binnen de regio. Met het platform onzedelta.nl en de social media-accounts op Facebook en Instagram focussen we ons op een breder publiek. Doel is om de uitdagingen binnen de Zuidwestelijke Delta voor circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie onder de aandacht te brengen. En vooral: om inwoners te inspireren zelf aan de slag te gaan en het verschil te maken. ‘Hoe kan ik bijdragen aan een duurzame omgeving’ vormt hierbij steeds de centrale vraag.

Content die aansluit bij de belevingswereld

Voorwaarde voor succes is om de berichten op Onze Delta zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de belevingswereld van de doelgroep. Hiervoor zetten we verschillende soorten content in. Zo plaatsen we posts over aansprekende initiatieven en projecten rond circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie in de Zuidwestelijke Delta, geven we praktische tips die je gemakkelijk thuis kan toepassen en kondigen we interessante bijeenkomsten en evenementen aan. Verder delen we quotes, video’s en linken we naar de betrokken mensen en organisaties.

Online campagne

Om extra bekendheid en pagina-vind-ik-leuks te krijgen ontwikkelde Nedbase, onze webpartner voor Zuidwestelijke Delta, een social media campagne voor Onze Delta. In april zetten we een like-campagne op voor Onze Delta en promootten we berichten. Dit leverde op Facebook in een maand tijd een stijging van 334 extra pagina-vind-ik-leuks op. Ook het aantal volgers op Instagram groeit, we kregen er in april 152 extra volgers bij. Verder blijft het aantal likes op posts stijgen. Een mooi resultaat!

Brede betrokkenheid

De Zuidwestelijke Delta is een gebied met volop kansen voor de natuur, economie en innovaties. Maar tegelijkertijd een regio vol uitdagingen. Zorgen voor een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied is de ambitie! Actief inzetten op verschillende doelgroepen resulteert daarom in een brede betrokkenheid. Zo blijven we werken aan de opgaven binnen de Zuidwestelijke Delta.

Lees hier wat we nog meer doen voor Zuidwestelijke Delta.