Binnen de Zuidwestelijke Delta werken Rijk en regionale overheden samen met ondernemers en maatschappelijke partijen aan één doel: een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied. De Zuidwestelijke Delta bestaat uit Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westen van Noord-Brabant. Het is een gebied met volop kansen voor de natuur, economie en innovaties. Maar tegelijk een regio vol uitdagingen, zoals het vinden van een passend antwoord op de klimaatverandering.

Vraag

In de Zuidwestelijke Delta werken veel uiteenlopende partijen met elkaar samen binnen een complexe bestuurlijke omgeving. Het is een uitdaging om al deze partijen betrokken en enthousiast te houden. Het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta vroeg Lievens hierbij te ondersteunen, zowel door strategisch advies als het organiseren van netwerkbijeenkomsten en de uitvoering van communicatiemiddelen.

Onze aanpak

Lievens coördineert de volledige communicatie voor het Gebiedsoverleg. Mirjam: ‘Als lid van het programmateam denk ik proactief mee over alle onderwerpen die binnen Zuidwestelijke Delta spelen en de communicatieve aspecten daarvan. Alle communicatieactiviteiten die we oppakken stemmen we af met de partijen die bij de Zuidwestelijke Delta betrokken zijn. Van medewerkers en bestuurders van overheden en maatschappelijke organisaties tot het Nationale Deltaprogramma. Aan de ene kant is het belangrijk om samen te blijven verkennen en met elkaar in gesprek te blijven. Aan de andere kant willen partijen ook resultaat zien: de schop moet in de grond. Het is belangrijk om op beide sporen in te zetten en hierover helder te communiceren met iedereen die betrokken is.’

Het resultaat

Jaarlijks vormt de werkconferentie de spil van de communicatie binnen de Zuidwestelijke Delta. Lievens verzorgt de coördinatie en regelt de conferentie van A tot Z. Elk jaar gaan zo’n 200 deelnemers met elkaar in gesprek over de opgaven binnen de Zuidwestelijke Delta via prikkelende keynotes, interactieve workshops en interessante excursies. Ook ontwikkelen we middelen, zoals de centrale website zwdelta.nl, nieuwsbrieven en stands op het landelijke Deltacongres. En we maakten onzedelta.nl, met als doel te inspireren voor kansen voor energie, circulaire economie en klimaat. Voor het thema circulaire economie brachten we partijen bijeen die hierna als werkgroep zelfstandig verder gingen.

Lievens verzorgt al jaren op professionele wijze de communicatie van de Zuidwestelijke Delta. Van het adviseren op strategisch niveau tot het organiseren van conferenties en het ontwikkelen van communicatiemiddelen.
Leo Adriaanse Programmamanager Zuidwestelijke Delta
Volgende case

Een interne- en externe communicatiestrategie voor een schoon en veilig Zeeland

RUD Zeeland