Zaterdag 9 oktober 2021 was het zover. In Waterdunen opende de eerste wandelroute. Waterdunen is een uniek natuur en recreatiegebied dat wordt ontwikkeld oor Provincie Zeeland samen met stichting Het Zeeuwse Landschap, Gemeente Sluis, waterschap Scheldestromen en recreatieondernemer Molecaten. Sinds 2012 werkt men aan de realisatie van dit gebied. Waar eerst akkers lagen, ligt nu een stelsel van kreken. De getijdenduiker, een bijzonder doorlaatmiddel in de dijk, laat het zoute water het gebied in- en uit. Dit zorgt voor een gedempt getij achter de dijk, waardoor een aantrekkelijk landschap ontstaat voor kustvogels, die hier een rustige plek vinden om te eten, te rusten of te broeden. Het getij maakt ook de innovatieve teelt van zilte groenten en aquacultuur mogelijk. Een camping en huisjes, die landschappelijk worden ingepast, geven de mogelijkheid om de natuur van dichtbij te beleven.

Vraag

Lievens coördineerde de communicatie van het project. Van advisering over de identiteit van het gebied en de uiteindelijke inrichting met informatiepanelen tot de inzet van communicatiemiddelen als het digitale magazine, bewonersbrieven en organisatie van open dagen. Het project nadert haar voltooiing. In december 2021 zijn de andere wandelroutes geopend. In 2022 start de aanleg van het recreatiepark.

Onze aanpak

Tijdige communicatie naar omwonenden is belangrijk. Het uitgangspunt was dat mensen altijd informatie kunnen vinden over wat er gebeurde in het gebied. “Wanneer er nieuwe werkzaamheden startten of wanneer er iets veranderde, zorgden we voor bewonersbrieven en nieuwsberichten op de website. De – drukbezochte – open dagen waren ook heel belangrijk. Mensen willen graag zien wat er gebeurt. Ook werkten we aan een identiteit voor het gebied. “Samen met de betrokken partijen hebben we bepaald wat de belangrijkste thema’s zijn in het verhaal over Waterdunen. Ook hebben we de klantreis in beeld gebracht. Met dit in ons achterhoofd hebben we de inrichting van het gebied en de informatievoorziening bepaald.

Het resultaat

Nu de wandelroutes zijn geopend, kunnen mensen ook zelf het gebied in. Daar is veel interesse voor, op de eerste dag kwamen maar liefst 800 bezoekers een kijkje nemen! Veel mensen die in de buurt wonen of een vakantiehuisje hebben en al een tijd uitkijken naar de opening. We kregen veel enthousiaste reacties, zelfs mensen die het een ‘cadeau voor de streek’ noemden!

Wie de routes wandelt, komt op verschillende plaatsen informatiepanelen tegen. “Deze geven informatie over de plek waar je staat, de natuur en soms zelfs een stukje geschiedenis. Op de bruggen over de kreken, waar je uitkijkt op de vogeleilanden, geven maar liefst 24 borden informatie over de vogels, andere dieren en planten in het gebied. Op deze manier beleef je Waterdunen optimaal.”

Dus ben je in de buurt van Breskens, neem dan eens een kijkje in gebied. Bij de entree wachten ruim 2,5 meter hoge vogels van cortenstaal je op. Je bent tenslotte te gast in een vogelgebied. Welkom in Waterdunen!

Volgende case

Een interne- en externe communicatiestrategie voor een schoon en veilig Zeeland

RUD Zeeland