Lievens is een strategisch communicatieadviesbureau in Zeeland. Strategie, omgevingscommunicatie, participatie en verandercommunicatie: dat zijn onze specialismen. We werken aan opdrachten op het gebied van duurzaamheid, natuur, zorg en energie. Dat doen we vooral vanuit ons kantoor in Middelburg, maar soms ook op interimbasis bij de opdrachtgever. Door slimme verbindingen te leggen, zorgen we bij onze opdrachtgevers voor draagvlak en vertrouwen onder stakeholders. En dat intern de neuzen dezelfde kant op staan.

Strategie

Welke ambitie en koers past bij jouw organisatie of project? Wat wil je bereiken en hoe pak je dat aan? Lievens helpt bedrijven en organisaties hun strategie te ontwikkelen of aan te scherpen. Daarbij kijken we niet alleen van buitenaf naar de organisatie, maar staan we er middenin. We gaan in gesprek met management, medewerkers en externe stakeholders over hun visie op de organisatie en de communicatie. Ook verzamelen en analyseren we data en brengen we trends en issues in kaart.
Bekijk onze cases

Omgevingscommunicatie

Bij grote projecten met impact op de ruimte is omgevingscommunicatie onmisbaar. De aanleg van een weg, grootschalige natuurontwikkeling, het versterken van een dijk of de bouw van een nieuwe wijk: Lievens heeft ruime ervaring in het afwegen van belangen, in gesprek gaan met stakeholders en omgaan met uiteenlopende standpunten. Wij adviseren overheden en bedrijven die impactvolle projecten uitvoeren. We brengen de stakeholders en hun belangen in kaart, stellen een communicatiestrategie op en formuleren kernboodschappen.
Bekijk onze cases

Participatie

Energietransitie, infrastructurele werken, duurzaamheidsprojecten: door grote veranderingen in de samenleving en in wetgeving is participatie steeds belangrijker. Overheden, projectontwikkelaars, aannemers en andere initiatiefnemers moeten bij hun planvorming belanghebbenden nauw betrekken en aantonen dat er draagvlak is. Dan is het belangrijk om de juiste mensen aan tafel te krijgen en te houden. Belangen zorgvuldig afwegen, samenwerken en bruggen bouwen zit in ons DNA. Elke situatie is anders. Wat wij leveren, is maatwerk.
Bekijk onze cases

Verandercommunicatie

Bij een verandering van de koers of de manier van werken binnen een organisatie, helpt Lievens bij de vertaalslag naar de praktijk. Elke ontwikkeling heeft impact op de manier waarop mensen hun werk doen en hoe ze samenwerken. We begeleiden fusies, reorganisaties en interne veranderingen. Wij ondersteunen deze veranderingen met communicatie en werken aan bewustwording.
Bekijk onze cases