De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) is de omgevingsdienst van Zeeland. Ze zijn het centrale milieuloket en hebben één doel; een schoon en veilig Zeeland. Dat doen ze in opdracht van de dertien Zeeuwse gemeenten, het waterschap Scheldestromen en provincie Zeeland.

Vraag

Proactieve interne- en externe communicatie zijn cruciaal in de politiek-bestuurlijke omgeving waarin de RUD opereert. Maar hoe pak je hierop de regie en zorg je dat je je niet laat regeren door de waan van de dag? De RUD vroeg Lievens om een duidelijke interne- en externe communicatiestrategie en –structuur.

Hoe deden we dat?

Lotte: “Om duidelijk te krijgen waar de communicatiebehoefte ligt, interviewden we het management, medewerkers én opdrachtgevers. De input gebruikten we als basis voor een Strategisch Communicatie Frame; een middel om heldere keuzes te maken over de communicatiestrategie. Met het managementteam brainstormden we over de visie op communicatie, hoe communicatie bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen en de communicatie-ambitie. In een advies werkten we uit welke acties nodig zijn om die communicatie-ambitie waar te maken. Daarbij gaven we ook aan welke capaciteit daarvoor nodig is.”

Het resultaat

Het ingevulde Strategisch Communicatie Frame biedt de RUD houvast voor de interne- en externe communicatie. Met het uitgebrachte advies kunnen ze concreet aan de slag met het organiseren van de communicatiefunctie. De RUD heeft daardoor belangrijke tools in handen om de organisatie op de kaart te kunnen zetten als dé partij voor een schoon en veilig Zeeland.

In korte tijd zijn we door Lievens goed geholpen bij het opstellen van onze communicatiestrategie. De daarbij behorende communicatiestructuur geeft ons praktische handvatten om hier vorm en inhoud aan te geven.
Anton van Leeuwen Directeur RUD Zeeland
Volgende case

Oog voor alle belangen rondom de Roggenplaat

Boskalis