Als je in Zeeland woont en werkt dan heb je dagelijks, vaak zonder het te weten, te maken met het werk van het waterschap. Op dit moment breken we weer hitterecords en heeft het al lang niet meer goed geregend. Dat het klimaat zo verandert heeft niet alleen een voelbare impact op ons dagelijks leven, maar heeft ook een enorme impact op het werk van het waterschap. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor genoeg en schoon water en bescherming tegen te veel water. Taken die in deze tijd van opwarming en zeespiegelstijging een steeds grotere uitdaging zijn.

En dus werken zo’n 500 gedreven mensen bij waterschap Scheldestromen samen met andere Zeeuwse organisaties en kennisinstellingen aan innovatieve oplossingen. Duurzame zetstenen voor dijkversterking, op biodiversiteit gericht maaibeleid, en het combineren van diverse uitdagingen. Zodat wij, ondanks de zeespiegelstijging en de klimaatverandering, kunnen leven achter sterke dijken, rijden over veilige wegen, en genoeg en schoon water hebben.

Af en toe mogen wij het waterschap helpen bij hun communicatieuitdagingen. Dat doen we graag. Waarom? Omdat het inhoudelijk altijd ergens over gaat, omdat het kantoor hemelsbreed op nog geen 600 meter van ons kantoor ligt, maar toch vooral omdat we er altijd met leuke mensen aan interessante projecten werken.

Zo hielp Cora onlangs bij de communicatiestrategie voor het nieuwe Waterschapsbeheerprogramma en bij de organisatie van de eerste Zeeuwse Watertafel: een netwerkbijeenkomst voor de stakeholders van waterschap Scheldestromen. Zij praatten over de mogelijkheden om samen de watergerelateerde uitdagingen van klimaatadaptatie aan te gaan. Een impressie van de Zeeuwse Watertafel is hier terug te kijken.

En werkt Matthanja tijdelijk op de afdeling Communicatie als strategisch adviseur. Op dit moment doet ze dat voor alles wat te maken heeft met de Zeeuwse waterkeringen (dijken, dammen, stuwen, gemalen en natuurlijk de stormvloedkeringen). Een groot project is de versterking van de dijk bij Hansweert. Voor dit project werkt het waterschap met Rijkswaterstaat onder het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Een mooie communicatieuitdaging!