Communicatiestrategie

Voor de positionering van het programma Zuidwestelijke Delta maakten we een strategisch communicatiekader met als kernverhaal ‘Verbonden in verandering’ en de kernwaarden ambitieus, bewust en verbindend. Mirjam: ”Alle communicatie-activiteiten van de Zuidwestelijke Delta leggen we langs die lat, en we adviseren bij projecten vanuit dit kader. Ook gaan we aan de slag met een hernieuwd communicatie- en participatieplan, als onderdeel van de strategie met de ambitie om in 2050 de eerste klimaatbestendige regio ter wereld te zijn. Met als start: een uitgebreide stakeholderanalyse, om het speelveld zo goed mogelijk in beeld te hebben en te betrekken.”

70-jarige herdenking Watersnoodramp

Op 1 februari 2023 was het zeventig jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. Het Watersnoodmuseum organiseert daarom een herdenkingsjaar. Ook veel andere organisaties, waaronder Zuidwestelijke Delta, haken daar op in en vragen zo aandacht voor waterbewustzijn. In januari zat bij de regionale dagbladen een speciale bijlage met een pagina over de Zuidwestelijke Delta. En we organiseerden samen met het Watersnoodmuseum de platformbijeenkomst ‘Toekomst van onze Zuidwestelijke Delta’ en de Watersnoodacademie.

Platformbijeenkomst Toekomst van onze Zuidwestelijke Delta

Eelenna: “Op 25 mei dachten meer dan 150 bestuurders, ambtenaren, ontwerpers, kennisprofessionals, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, geïnteresseerde inwoners én jongeren mee over de toekomst van de Zuidwestelijke Delta tijdens de platformbijeenkomst en ’s avonds de Watersnoodacademie.” Mirjam coördineerde de bijeenkomsten. Eelenna verzorgde het communicatie- en uitnodigingstraject. Ze kijken terug op een bijzondere dag vol inzichten, inspiratie en discussie over de Toekomst van de Zuidwestelijke Delta!

Gebiedsconferentie Zuidwestelijke Delta

Op donderdag 6 juli stond theater De Kring in Roosendaal volledig in het teken van de gebiedsconferentie Zuidwestelijke Delta. Mirjam: “Zo’n 175 betrokkenen kwamen bij elkaar om bijgepraat te worden en mee te denken over de ontwikkelingen binnen de Zuidwestelijke Delta. Naast het interactieve plenaire programma gingen de deelnemers in gesprek met vijf lokale initiatieven en dachten ze mee tijdens de workshopronde. We zorgden ervoor dat de conferentie soepel verliep. Van het regelen van een geschikte locatie, sprekers, de inzet van social media en het uitnodigingstraject tot advisering over het programma en coördinatie op de dag zelf.”

Eo Wijers Prijsvraag

In september organiseerden Mirjam en Eelenna de regionale finale voor de Eo Wijers Prijsvraag. Dit is een ontwerpprijsvraag die zich richt op de regionale schaal. In het afgelopen jaar bogen drie ontwerpteams zich voor de twaalfde editie van de Eo Wijers Prijsvraag ‘Waar wij willen wonen’ voor de regio Midden Zeeland over de vraag hoe stikstofreductie en klimaatadaptatie een hefboom kunnen zijn om onze steden en landschappen klaar te stomen voor een aantrekkelijke toekomst. Eelenna: “Samen met CBK Zeeland richtten we een tentoonstelling in die toelicht wat de Prijsvraag betekent voor Zeeland en de Zuidwestelijke Delta. Ook waren er uitgebreide presentaties van de plannen van de drie ontwerpteams te bekijken en mooie video’s met interviews van de ontwerpers te zien, gemaakt door Zeevonk Media.”

Ook dit najaar staan er nog diverse evenementen op de planning. En gaan we weer aan de slag met onder meer nieuwsbrieven en social media-campagnes. Genoeg te doen dus! We blijven de Zuidwestelijke Delta dan ook vol enthousiasme coördineren en ondersteunen.