Binnen de Zuidwestelijke Delta werken Rijk en regionale overheden samen met ondernemers en maatschappelijke partijen aan een waterveilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied.

Communicatiestrategie

Mirjam schreef als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma 2022 van het programmateam Zuidwestelijke Delta de communicatiestrategie voor dit jaar. Met als belangrijkste communicatiedoelen: de Zuidwestelijke Delta als samenwerkingsverband meer herkenbaar en zichtbaar maken en met steeds meer stakeholders constructief in gesprek gaan over de toekomst van de regio. Na een half jaar heeft het programmateam daar hele mooie stappen in gemaakt! Hoe wij daarin ondersteunden? Dat lees je hieronder.

LinkedIn

Om het professionele netwerk van de Zuidwestelijke Delta steeds meer uit te breiden en te betrekken, zijn we gestart met een LinkedIn-pagina. Met succes, want binnen een half jaar heeft het account 450 volgers en elke dag komen er meer bij. Ook worden posts steeds meer geliket, gedeeld en van commentaar voorzien. Berichten rond de evenementen van de Zuidwestelijke Delta en projecten waarbij veel partners betrokken zijn scoren het hoogst. Dat draagt weer bij aan een stuk bekendheid en vooral ook belangstelling voor de evenementen en interesse in de volgende stappen daarna.

Nieuwe website

In april ging de nieuwe website zwdelta.nl live. Deze site staat vol informatie over de ambitie en strategie van de Zuidwestelijke Delta om de eerste klimaatbestendige delta ter wereld te zijn, relevante programma’s en projecten, de gezichten achter de samenwerking, en uiteraard nieuws en evenementen. We zijn trots op de frisse, professionele en herkenbare uitstraling van de site en hoe alle content goed is te vinden en aan elkaar gerelateerd is. De website is digitaal toegankelijk ontworpen en gebouwd, zodat iedereen, met of zonder beperking, de site kan gebruiken. Mirjam, Wilbert en Eelenna werkten de structuur, content en teksten uit. Nedbase zorgde voor de technische realisatie en het design.

Werkbezoek minister Mark Harbers en deltacommissaris Peter Glas

Op 3 mei openden minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers en deltacommissaris Peter Glas de waterinlaat Roode Vaart in Moerdijk. De inlaat zorgt ervoor dat er ook in droge perioden genoeg zoet water beschikbaar blijft in de regio. Ook bezochten zij het project Water tussen Wal en Schelde bij Bergen op Zoom. Mirjam coördineerde het mediatraject en de communicatie rond het werkbezoek. Ook maakten we samen met Lemon Goose een video waarin de minister en de deltacommissaris terugblikken op de dag. Het werkbezoek genereerde veel positieve aandacht en publiciteit voor de Zuidwestelijke Delta in het algemeen, en de projecten en wat zij willen bereiken in het bijzonder.

Platformbijeenkomsten

In het tweede kwartaal stonden er drie platformbijeenkomsten op de agenda, waaronder de jaarlijkse werkconferentie. Wij coördineerden de organisatie van de werkconferentie op 30 juni en verzorgden het communicatie- en uitnodigingstraject voor de bijeenkomsten over het Kennisprogramma Zeespiegelstijging op 14 juni en Innovatie op 12 juli. Hierbij werkten wij nauw samen met de drie coördinatoren die extra waren aangetrokken en veel inhoudelijk betrokken partners. Voor alle evenementen adviseerde Mirjam over hoe de opzet ervan kan bijdragen aan de ambitie en strategie van de Zuidwestelijke Delta. Ook richtten alle bijeenkomsten zich op veel interactie tussen de deelnemers. We kijken terug op inspirerende evenementen! Alle positieve reacties en energie, en vooral ook de wens van uiteenlopende organisaties, bedrijven, overheden en kennisinstellingen om een bijdrage te leveren aan de Zuidwestelijke Delta, vormen een hele mooie basis om na de zomer de volgende stappen te nemen voor de toekomst van de regio. En dat ondersteunen wij met veel plezier!