De gewonnen aanbesteding levert onze bureaucombinatie een vierjarig landelijk contract op waaronder alle communicatieadvies en –uitvoeringsopdrachten van Rijkswaterstaat vallen. Om ervoor te zorgen dat er genoeg communicatiecapaciteit is voor alle huidige en toekomstige projecten, contracteert Rijkswaterstaat in totaal zeven partijen. Het nieuwe contract gaat deze maand in.

Vertrouwde opdrachtgever, vertrouwde combinatie
De combinatie Zandbeek, R&Z en Lievens werkt al jaren met elkaar voor Rijkswaterstaat. De dienstverlening van de drie bureaus sluit mooi op elkaar aan en de geografische spreiding zorgt voor een groot bereik. De afgelopen vier jaar werkten we aan bijzondere projecten, waaronder de Prinses Beatrixsluis in het Lekkanaal, de Afsluitdijk, een jongerenserie over het werk van Rijkswaterstaat en diverse campagnes en videoproducties. In Zeeland verzorgden wij onder andere de communicatie voor de Zuidwestelijke Delta, het beheer van Natura 2000 gebieden en de renovatie en ontwikkeling van bruggen, sluizen, vaarwegen en rijkswegen.

Zorgvuldig aanbestedingsproces
Rijkswaterstaat kondigde de aanbesteding in het najaar van 2019 aan. Doel was het sluiten van een raamovereenkomst met maximaal zeven partijen. In eerste instantie schreven dertien partijen zich in voor de eerste fase van de aanbesteding. Elf partijen gingen vervolgens door naar de gunningsfase. Hiervoor werkten wij verschillende onderdelen uit: de aanpak van een communicatiecase, een beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem en een plan van aanpak voor het bijdragen aan de ambities van Rijkswaterstaat voor duurzaamheid, circulariteit en sociaal ondernemerschap. Voor de zomer maakte Rijkswaterstaat, op basis van de beste prijs/kwaliteit verhouding, de voorlopige gunning bekend. Deze werd op 30 september definitief.