Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee: onder die noemer werkt de gemeente met inwoners aan een duurzame toekomst. Een toekomst waarin het eiland steeds minder energie verbruikt, en de energie die nodig is wordt gewonnen uit schone, duurzame energiebronnen. De gemeente wil samen met de inwoners, ondernemers en andere partijen samenwerken om zo snel als mogelijk volledig energieneutraal zijn.

Communicatieadviseur duurzaamheid

Collega Kim begon eind juli 2020 als communicatieadviseur duurzaamheid. Zij ontwikkelde de communicatiestrategie en -middelen voor Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee. Een uniek participatietraject waarbij vier dorpskernen zelf aan de slag gaan om het klimaatplan voor hun dorp op te stellen. De eerste stap van Kim was het ontwikkelen van het participatie- en communicatietraject om alle doelgroepen te informeren, bewust te maken van de opgaven die er liggen, hen hierbij te betrekken en te helpen stappen te nemen. Met een eilandbrede enquête, digitale inwonersbijeenkomsten en bijlagen bij de krant werden de inwoners betrokken. Ook is er een speciale website ontwikkeld, waarop de stappen te volgen zijn die de dorpskernen nemen om te komen tot hun eigen klimaatplan. De laatste maanden nam Cora het van Kim over met als hoogtepunt de ondertekening van de klimaatadaptatiestrategie door gemeente Goeree-Overflakkee en waterschap Hollandse Delta.

Stad aan ’t Haringvliet

Een van de dorpskernen waar de inwoners actief aan de slag zijn met verduurzaming is Stad aan ’t Haringvliet. Zij onderzoeken de kansen van waterstof als alternatief voor aardgas voor het verwarmen van woningen en gebouwen. In december 2020 sloot Anouk aan om communicatieondersteuning te verlenen aan het inwonersinitiatief.

Bij dit waterstofinitiatief zijn negen partijen betrokken, waaronder overheid, kennisinstituten, commerciële partijen en netwerkbedrijven. Belangrijk dus om als eerste stap een gezamenlijke kernboodschap te ontwikkelen. Anouk heeft met het projectteam een themahuis Stad Aardgasvrij gemaakt met een aantal specifieke communicatiepijlers. Dit is vervolgens vertaald naar een aantal beloften om te zorgen dat alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties goed geïnformeerd zijn over het project en de mogelijkheden.

Uiteindelijk bepalen inwoners en ondernemers van Stad aan ’t Haringvliet hoe ze de aardgasvrije toekomst van Stad zien. Om dat te kunnen bepalen is eerlijke en persoonlijke informatie cruciaal. Alleen zo begrijpen mensen wat het echt voor hen persoonlijk kan gaan betekenen. Anouk werkt tot eind december mee aan de communicatie rond de opening van een inspiratiehuis, waar mensen begin 2022 de waterstofoplossing in de praktijk kunnen ervaren.

De grootse uitdaging was om in dit speelveld van belangen en partijen toch steeds de inwoner centraal te stellen en de communicatie echt af te stemmen op wat hen bezighoudt.
Anouk Luykx

Communicatieteam compleet

Lievens is tijdelijk ingesprongen voor de communicatie duurzaamheid. Ondertussen is er zowel een medewerker als een adviseur aangenomen. Wij wensen ze veel succes met de communicatie van dit bijzondere participatieproces. Wij blijven Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee zeker volgen!

Ook geïnteresseerd in Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee? Kijk op www.klimaatkrachtiggo.nl.