Woongoed staat voor een grote duurzaamheidsopgave: alle woningen comfortabel en gasloos maken voor 2050. Hiervoor moet Woongoed bij woningen de afweging maken tussen het verduurzamen van de woningen of sloop met herbouw. De laatste variant is ingrijpend voor bewoners.

Vraag

Woongoed is van plan 16 woningen in de binnenstad van Middelburg te slopen en hiervoor 16 nieuwe gasloze, energiezuinige woningen terug te bouwen. In eenzelfde karakteristieke stijl als de huidige woningen, passend bij de omliggende bebouwing en met behoud van de groene, gezamenlijke stadstuin. Woongoed heeft Lievens gevraagd mee te denken over de communicatie. Zowel naar de huidige bewoners als omwonenden wil Woongoed de communicatie zorgvuldig opzetten. Op het moment van de vraag is er extern nog niet gecommuniceerd. Participatie speelt een grote rol bij dit project. Omdat de nieuwe Omgevingswet hier om vraagt, maar vooral omdat Woongoed graag haar bewoners en stakeholders goed betrekt.

Onze aanpak

Om alle wensen en belangen voor bewoners en de verschillende omwonenden goed in kaart te brengen, organiseerden we een interactieve sessie met een diverse groep medewerkers van Woongoed. In dit team zaten de wijkbeheerder, communicatiemedewerker, participatiemedewerker, verhuurmedewerker, de projectleider en de manager vastgoed. Met deze groep verzamelde Antoinette input over de wenselijke communicatie- en participatiestrategie voor het project. Ook vroegen we de gemeente om input te leveren. Daarnaast voerden we deskresearch uit met vanuit Woongoed aangeboden stukken zoals het procesboek nieuwbouw, de bewonersreis en het ondernemingsplan. Alle uitkomsten werkten we uit in een complete communicatie- en participatiestrategie, inclusief praktische schema’s met aanpak en middelen.

Het resultaat

Passend bij de visie en ambitie van Woongoed, in lijn met hun ondernemingsplan ‘Ertoe doen’, ligt er nu een overzichtelijke strategie. Het team van Woongoed kan hiermee het concrete vervolg en de te ondernemen acties bespreken en uitvoeren.

“Bij de sessie met de Woongoed-collega’s zorgde Antoinette ervoor dat iedereen gehoord werd en stelde ze de juiste verdiepende vragen. Ze verdiepte zich in onze corporatiewereld en de gevoelens van onze huurders. Een groot pluspunt! We plukken nu de vruchten van de zorgvuldige bedachte aanpak.”
Marloes Krieger, projectleider Projectleider