Woongoed zorgt voor duurzame en betaalbare woningen in Middelburg. De huurders van de woningcorporatie zijn steeds vaker mensen die nergens anders terecht kunnen en afhankelijk zijn van huisvesting in de sociale sector. Zij hebben een laag inkomen of kunnen zichzelf minder goed redden door gezondheidsproblemen, ouderdom of andere omstandigheden of beperkingen, zoals taal- of digitale vaardigheden. En dat maakt het voor de woningcorporatie extra belangrijk hoe zij hun dienstverlening inrichten.

Vraag

Om de verantwoordelijkheid als sociale huisvester voor de komende jaren invulling te geven, ging Woongoed aan de slag met een nieuwe koers. Met als resultaat: een nieuw ondernemingsplan voor de periode van 2022-2025. Deze koers borduurt voort op die van het huidige plan, dat als titel heeft: ‘Ertoe doen’. De woningcorporatie organiseerde maar liefst vijftien digitale sessies, zowel met collega’s als samenwerkingspartners, om ze mee te laten denken over het nieuwe ondernemingsplan. Woongoed vroeg Lievens te helpen bij vier sessies en bij de ontwikkeling van het plan zelf.

Onze aanpak

Woongoed richtte een speciaal projectteam op voor het nieuwe ondernemingsplan. Samen met dit team organiseerden we in maart en april vier online bijeenkomsten. In de eerste drie sessies dacht de Raad van Advies actief mee over de keuzes waar Woongoed voor staat. Hierin zitten acht maatschappelijk betrokken personen die goed weten wat belangrijk is voor huurders. In de vierde sessie haalden we de inbreng op van belanghouders vanuit de gemeente, welzijn, GGZ, zorgverleners en collega-corporaties waarmee Woongoed volop samenwerkt. Meer dan 30 partners sloten aan.

Voorafgaand aan de bijeenkomsten dacht Mirjam strategisch mee over de opzet en de inhoud van de sessies. Want hoe vertaal je complexe thema’s zoals leefbaarheid en betaalbaarheid naar aantrekkelijke presentaties en hoe zorg je voor voldoende interactie tijdens een online sessie? Mirjam hostte de bijeenkomsten, Eelenna ondersteunde op het technische vlak. Om te zorgen voor interactie, gebruikten we diverse online tools, zoals Mentimeter en Kahoot!. Daarnaast haalden we veel input op via de chat. Via break-outrooms konden de deelnemers in kleinere groepen over een onderwerp nadenken. Op deze manier haalden we veel input op voor het nieuwe ondernemingsplan.

Hierna begeleidde Mirjam de realisatie van het ondernemingsplan zelf. Het projectteam schreef de teksten en Mirjam voerde de eindredactie. 10uur zorgde voor de vormgeving van het plan, en ook dat begeleidden we vanuit Lievens. Het definitieve plan maakt Woongoed op 15 juli bekend.

Het resultaat

Woongoed koos ervoor door te gaan op de ingeslagen weg van het vorige ondernemingsplan. Het nieuwe plan heeft dan ook weer als titel ‘Ertoe doen’. ‘Ertoe doen’ betekent dat Woongoed ervoor kiest om dichtbij hun huurders te staan, met de huurders en partnerorganisaties samen te werken aan comfortabel wonen in een prettige buurt én zekerheid te bieden aan huurders, woningzoekenden en samenwerkingspartners over wat ze kunnen verwachten.

Bijzonder

Om te benadrukken dat iedereen ertoe doet en je alleen samen tot het geheel komt, lieten we van de voorkant van het ondernemingsplan een puzzel maken. In elke envelop waarmee Woongoed het nieuwe ondernemingsplan naar de collega’s stuurde, deden ze een puzzelstukje. Symbolisch leggen zij samen de puzzel van de nieuwe koers.

Vanuit Lievens was Mirjam ook bij de ontwikkeling van ons vorige ondernemingsplan nauw betrokken. Onze samenwerking verloopt heel open en soepel en we begrijpen elkaar zonder woorden. En dat was ook nodig voor de korte tijd dat we het proces hebben ingericht en het plan hebben gemaakt. Ik ben erg trots op het resultaat en vooral: omdat we dat samen hebben gedaan met al onze collega’s en partners. Het plan is hiermee van ons allemaal, en dat is extra belangrijk, want ook voor de uitvoering staan we samen aan de lat.
Petrie Pijnenborg Manager Tevreden Klant
Volgende case

Sparringpartner en extra handjes voor l’escaut woonservice

l’escaut