Gemeente Goeree-Overflakkee is op weg naar een duurzame toekomst. Een toekomst waarin het eiland steeds minder energie verbruikt, en de energie die nodig is wordt gewonnen uit schone, duurzame energiebronnen. De gemeente wil samen met de inwoners, ondernemers en andere partijen samenwerken om zo snel als mogelijk volledig energieneutraal zijn.

Vraag

De gemeente kan en wil niet alleen plannen maken, maar wil dit samen doen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.  Lievens ondersteunt bij dit participatietraject. Daarnaast wil de gemeente een communicatiestrategie voor het programma Duurzaamheid. Kim en Wilbert gingen eind juli aan de slag.

Onze aanpak

Wilbert: “In de zomer stapten wij meteen in de voorbereidingen voor de eerste bewonersbijeenkomsten, die voor het najaar gepland stonden. We redigeerden factsheets, schreven bewonersbrieven en een duurzaamheidsspecial voor de lokale krant. Een drukke eerste periode, waardoor we snel de inhoud leerden kennen.”

“Eind september organiseerden we samen met de gemeente nog een fysieke bijeenkomst in Stellendam, maar dat was meteen de laatste; door corona was het niet meer mogelijk. Terwijl werd nagedacht over een online variant, werkten we aan de nieuwe website van klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee. Deze ging in december online.”

Tegelijkertijd ging Kim aan de slag met de communicatiestrategie voor het programma Duurzaamheid. Hiervoor gebruikte zij het Strategisch Communicatie Frame. De ambities van de gemeente op het gebied van duurzaamheid, zijn hierin vertaald naar communicatieambities en een passende communicatieaanpak. Inclusief de benodigde resources, zoals capaciteit. Hoe beter je verwoordt wat je wilt bereiken, hoe duidelijker wordt wat je nodig hebt aan tijd, geld en capaciteit.”

Het vervolg

“Inmiddels is onze opdracht verlengd én uitgebreid. Collega Anouk is erbij gekomen voor de communicatie voor het project Stad Aardgasvrij. Zij ondersteunt bij de communicatie naar de inwoners. Kim en Wilbert ondersteunen het digitale participatietraject dat in februari van start gaat. Nieuwsgierig? Kijk dan eens op www.klimaatkrachtiggo.nl.”

De samenwerking met Lievens verloopt prettig. Ze denken goed mee en hun adviezen zijn helder. Het strategisch communicatieframe heeft ons goed geholpen bij het inzichtelijk maken van onze communicatieambities en wat nodig is om deze ambities te realiseren.
Erik Roeland Programmamanager Duurzaamheid
Volgende case

Een veilige, economisch aantrekkelijke en gezonde Zuidwestelijke Delta

Zuidwestelijke Delta