De ruim vijf kilometer lange dijk bij Hansweert gaat op de schop. Hij voldoet niet meer aan de nieuwste veiligheidsnormen. Het is het eerste Zeeuwse project dat volgens deze normen wordt uitgevoerd. De Projectorganisatie Waterveiligheid (POW), het samenwerkingsverband tussen waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat Zee en Delta, werkt aan de dijkversterking.

Vraag

Dijkversterking Hansweert is een omvangrijk en complex project. Met de Westerschelde aan de ene kant en de dorpskern aan de andere kant, is er weinig fysieke ruimte om de dijk te verbreden. Met een lengte van ruim vijf kilometer gaat het ook om een groot stuk dijk, waarvan het grootste deel in het agrarisch gebied ligt. Er spelen verschillende belangen op het gebied van natuur, economische bedrijvigheid, landbouw en op inwonerniveau. De POW vroeg Lievens om het project te ondersteunen op het gebied van omgevingscommunicatie.

Onze aanpak

Lievens is vanaf de planuitwerkingsfase betrokken bij dit project. Op dit moment zit het project in de uitvoeringsfase. Antoinette ging aan allereerst aan de slag met een update van het communicatieplan, passend bij de nieuwe fase waarin het project zit. Van ontwerp naar realisatie! Met de komst van aannemerscombinatie Answest ontstond er een nieuwe dynamiek rond bouwcommunicatie en publiekscommunicatie. Via de projectpagina, nieuwsbrief, BouwApp en bijeenkomsten houden we samen met de POW alle stakeholders op de hoogte. De inrichting van een informatiecentrum en het ontwerp van een flyer zijn nieuwe onderdelen die de POW samen met Lievens oppakte.

Het resultaat

In samenspraak met de POW informeren we de stakeholders op maat en via verschillende kanalen. Door juiste en tijdige informatie is er begrip voor de werkzaamheden en de ingrijpende veranderingen die de dijkversterking met zich meebrengt. We zijn dichtbij de omgeving met ons informatiecentrum. We geven hen op een laagdrempelige manier informatie over de waarde en noodzaak van de dijkversterking. Ook vragen we sinds kort via een platform bewoners om hun input over veiligheid en bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. De uitvoering van het project duurt tot 2027.

Nu we bezig zijn met de dijkversterking in Hansweert is het extra belangrijk om de omgeving en stakeholders te betrekken. Qua hindercommunicatie wordt de omgeving geïnformeerd via de BouwApp en voor publiekscommunicatie zetten wij sociale media, website en de nieuwsbrief in. Lievens ondersteunt ons in brede zin met al deze communicatieuitingen en daar ben ik en zijn we als project erg tevreden over.
Dewi de Jonge Adviseur omgeving van waterschap Scheldestromen
Volgende case

Inrichting en opening van het informatiecentrum Dijkversterking Hansweert

Waterschap Scheldestromen
Volgende case

Een veilige, economisch aantrekkelijke en gezonde Zuidwestelijke Delta

Zuidwestelijke Delta