De Projectorganisatie Waterveiligheid (POW), het samenwerkingsverband tussen waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat Zee en Delta, werkt aan de dijkversterking Hansweert. Dit dijkversterkingsproject is omvangrijk en complex. Lievens ondersteunt POW op het gebied van omgevingscommunicatie.

Vraag

Inmiddels zit het project in de uitvoeringsfase. Hierbij horen nieuwe communicatiemiddelen, waaronder een informatiecentrum: een plek volop informatie over de dijkversterking, maar ook een plaats om fysiek vragen te kunnen stellen aan het omgevingsteam. Een informatiecentrum dichtbij het dorp én de werkzaamheden. Wij dachten samen met POW over de inhoud. Wat moet er zeker te zien zijn en in welke vorm? En hoe laten we de omgeving weten dat er een informatiecentrum is?

Onze aanpak

Antoinette startte met het schrijven van een plan met daarin de doelgroepen, de voorgestelde inhoud, de planning en manier van promoten. Hierna gingen we aan de slag met de teksten voor op de informatiepanelen. Ondertussen kon de aannemer samen met het waterschap zich richten op de praktische zaken, van vloer tot koffieapparaat. Met de vormgever konden we in september het informatiecentrum inrichten en alvast proefdraaien.

Het resultaat

6 oktober was het dan zover: deltacommissaris Peter Glas opende samen met dijkgraaf Toine Poppelaars het informatiecentrum Dijkversterking Hansweert. Ook dit traject werd mede door Antoinette begeleid. De draaiboeken lagen klaar en de checklists waren doorlopen. Het gezelschap was te spreken over het informatiecentrum en de zowel feestelijke als interessante middag waarbij zij uitleg kregen over de werkzaamheden aan de dijk.

Als projectorganisatie zijn we trots op de inrichting van het informatiecentrum. Bij alle voorbereidingen kijk ik terug op een zeer prettige samenwerking met Antoinette. Haar inzet, betrokkenheid en kritische blik waren hierin heel waardevol.
Dewi de Jonge Adviseur omgeving van waterschap Scheldestromen