Rijkswaterstaat heeft op Neeltje Jans een nieuwe onbemande radartoren gebouwd. Deze toren draagt als belangrijke schakel in de Schelderadarketen bij aan vlot, veilig en efficiënt scheepvaartverkeer van en naar de havens in het Scheldegebied.

Vraag

De nieuwe radarbeelden maken de radardekking compleet en zorgen ervoor dat de scheepvaart op de Westerschelde nog beter begeleid kan worden. De radartoren staat zowel regionaal als (inter)nationaal in de belangstelling. Van de directe omgeving tot vakinhoudelijk geïnteresseerden, van Nederlandse en Vlaamse stakeholders tot recreanten. Rijkswaterstaat vroeg om een communicatieplan én de uitvoering daarvan gedurende de bouwperiode.

Aanpak

De Schelderadartoren is een uniek bouwproject: het is de hoogste nautische radartoren in Europa met een van de beste radarantennes ter wereld. De plek van de radartoren, Neeltje Jans, grenst aan de Voordelta, een Natura2000-gebied. Vooral in de zomer zijn er veel passanten en recreanten. Nauwkeurige afstemming van de bouwwerkzaamheden met stakeholders, natuur en recreatie was van groot belang. Samenwerking en persoonlijke dialoog werden ondersteund door print en online communicatieactiviteiten. Uitgangspunt was om zo veel mogelijk aan te haken bij bestaande middelen en initiatieven. En uiteraard staat er bij de Schelderadartoren zelf een informatiebord met het wat, hoe en waarom.

Bijzonder

De architectuur van de radartoren: “het ontwerp van de buitenkant is afgestemd op de omgeving van Neeltje Jans en geïnspireerd door het nabij gelegen Topshuis. Het ademt het Zeeuws DNA uit: ruig en robuust.”

Als omgevingsmanager ben ik regelmatig op de bouwlocatie aanwezig. Goed contact met de omgeving is op alle momenten van belang. We zetten het liefst die middelen in waarmee iedereen het verhaal van de Schelderadartoren en de bouw kan volgen.
Patrick van Iersel Omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat
Volgende case

Een veilige, economisch aantrekkelijke en gezonde Zuidwestelijke Delta

Zuidwestelijke Delta