Provincie Zeeland

Kort samengevat maakt de Omgevingswet alles rondom projectontwikkeling nét even wat makkelijker. Het idee is dat consumenten en bedrijven via één digitaal loket de benodigde vergunningen kunnen aanvragen voor een project. De wet komt in de plaats van tientallen wetten en honderden regels en voorkomt een hoop vertraging. Het plan was de Omgevingswet in 2019 al in te voeren, maar de invoering bleek nog niet zo eenvoudig en is ondertussen al meerdere keren uitgesteld. Met nu 1 januari 2024 als herziene invoeringsdatum.

Zeeland wacht niet

Gelukkig wachten Zeeuwse overheden en organisaties niet op de invoeringsdatum. Steeds meer werken zij ‘in de geest van de Omgevingswet’. En dat merken wij aan de adviesvragen die we krijgen. Meedenken over participatievisies, helpen bij het opstellen van participatiebeleid, bedenken van waardevolle (voor opdrachtgever en omwonenden) participatietrajecten en het organiseren en faciliteren van sessies.

Laat dat nu net passen bij onze visie op communicatie én onze liefde voor de regio. We ervaren participatie als verlengstuk van communicatie. Vroeger stopte ons werk vaak bij het bereiken, informeren en betrekken van belanghebbenden. Nu denken we steeds meer na over de beste manier waarop we zoveel mogelijk mensen daadwerkelijk kunnen laten meedenken, meewerken en liefst meebeslissen over ontwikkelingen in hun directe omgeving. En daar worden de initiatieven wat ons betreft alleen maar sterker van!

Lievens en participatie

Met een goed doordacht participatietraject maak je projecten vaak beter. Dé reden om aan de slag te gaan met het onderwerp. Lievens organiseerde dit voorjaar participatiewerksessies voor het Zeeuws Energieakkoord. Met alle stakeholders praatten we over hoe zij willen participeren bij energiebeleid en projectuitvoering. Samen met Provincie Zeeland denken we verder na over participatie bij de invoering van de Regionale Mobiliteitsstrategie. Ook gaan we aan de slag met participatietrajecten bij nieuwbouw voor woningcorporatie Woongoed en ouderenzorgorganisatie Groenhuysen. En bij lopende projecten zoals de Zuidwestelijke Delta is participatie belangrijk onderdeel van de communicatie-aanpak.