Super

We krijgen bij Lievens regelmatig de vraag of we advies willen geven over het invullen van de communicatiefunctie binnen een organisatie. Het is immers belangrijk om voor jezelf en jouw organisatie vast te stellen waar communicatie nu wel en waar dus niet van is. En dat betekent vaak dat er keuzes gemaakt moeten worden. Het hebben van een duidelijk communicatiebeleid is onmisbaar als je niet ten onder wilt gaan in de waan van de dag. Het geeft je houvast en helpt je de communicatiewerkzaamheden vervolgens slim te organiseren.

Zelfsturing en netwerkorganisatie

Slim organiseren is belangrijk, zeker als je handen te kort hebt of werkt in een organisatie in verandering. Veel organisaties werken de laatste jaren met zelfsturende teams en experimenteren met nieuwe netwerk- en samenwerkingsvormen. Veranderingen waarbij communicatie een cruciale succesfactor is. Maar ook veranderingen die grote invloed hebben op het functioneren van de communicatieafdeling. Want welke taken liggen er nog bij de afdeling als zelfsturende teams ook zelf gaan communiceren? En hoe zorg je ervoor dat je de tijd en kwaliteiten hebt om zowel het management strategisch te adviseren als de teams communicatiever te maken? En hoe komen we aan de juiste mensen

Nulmeting communicatie

Voor een goed startpunt adviseren we altijd te beginnen met een nulmeting. Door sfeer te proeven, mee te lopen en gesprekken te voeren met directeuren, managers, teamleden en samenwerkingspartners, krijgen we snel inzicht in hoe deze stakeholders over communicatie en over het werk van de afdeling denken. Maar ook ontdekken we wat er speelt en welke ontwikkelingen van invloed zijn op het functioneren van de organisatie. We kijken vervolgens welke capaciteiten en kwaliteiten nodig zijn op de communicatieafdeling en vatten onze bevindingen samen in een compact rapport met mogelijke aanbevelingen.

Communicatievisie

De resultaten van de nulmeting zijn een goed uitgangspunt om te kijken naar de toekomst. Natuurlijk is de visie van de organisatie daarbij leidend. Wij verstaan onder visie een heldere lange termijn verandering als gevolg van wat een organisatie doet. Met de organisatievisie als uitgangspunt is een logische volgende stap om met een aantal mensen uit verschillende functies binnen de organisatie (bijvoorbeeld een manager, een teamlid, iemand van HR, een OR-lid, et cetera) door te praten over communicatie. Dit is de gelegenheid om de communicatievisie te verwoorden en hoe die de organisatie in haar ambitie kan ondersteunen. En het moment om samen afwegingen te maken over hoe communicatie in te zetten, met welke (financiële) middelen en aanpak. Lievens Communicatie kan dit proces faciliteren en adviseren bij het maken van keuzes.

Superheld

Vervolgens is het aan de afdeling, of als er maar een communicatieadviseur is, aan hem of haar. Het resultaat van onze nulmeting kan verschillen, maar verandering zien we altijd. De communicatieadviseur wordt een superheld met hernieuwde passie voor het communicatievak. Een adviseur die weet waar hij of zij voor staat, die visie uitstraalt en daardoor – ook in de waan van de dag – de keuzes maakt die goed zijn voor de communicatiefunctie, de organisatie en voor hem- of haarzelf.