Foto: Ruud Rodermond

Zijn de woningen al aardgasvrij?

“Nee, zo snel gaat dat niet. We zetten steeds kleine stappen. Het afgelopen jaar is energie gestoken in het opzetten van een programmaorganisatie. Daarnaast deden we intensief onderzoek naar de haalbaarheid van een warmtenet als alternatieve warmtebron én werkten we aan een interessant aanbod voor woningeigenaren. Je zou kunnen zeggen dat de basis er nu ligt en we langzaam maar zeker aan de slag kunnen.”

Wat betekent dat voor de bewoners van de wijk?

“Vooral dat ze geduld moeten hebben. Sommige eigenaren zijn zelf al druk bezig met verduurzaming en zijn heel benieuwd naar het aanbod dat de gemeente ze gaat doen. De koplopers noemen we hen. Maar er zijn er ook die nog helemaal niet bezig zijn met nadenken over maatregelen en aardgasvrij wonen. En voor de huurders ligt het weer anders. Die zijn afhankelijk van de plannen en de planning van l’escaut.”

Om hoeveel huurwoningen gaat het?

“Het zijn er ruim 500, zowel eengezinswoningen als flats. Een deel van deze woningen wordt gesloopt en opnieuw gebouwd, zoals in de Mesdaglaan en omgeving. Bij de rest gaat het om isolatiemaatregelen, aanpassing van installaties en ‘saneren van het kookgas’, overstappen op elektrisch koken. Bij sommige huizen moet er veel gebeuren, bij andere, meer recente woningen, zijn het veel kleinere aanpassingen. Voor alle huurders betekent het een verandering, al verschilt de impact natuurlijk enorm. Dat vraagt om zorgvuldige communicatie.”

En hoe ziet die communicatie eruit?

“Ik maak deel uit van de werkgroep Communicatie & Participatie van het programma. Deze werkgroep, met daarin vertegenwoordigers van l’escaut en de gemeente, maakt de plannen en voert ze uit. We maken nieuwsbrieven, houden de websites up-to-date en organiseren bijeenkomsten. Zo houden we de bewoners aangehaakt. Het project nadert nu een fase waarin (eindelijk) iets concreets te melden valt: het warmtenet lijkt haalbaar. Ook het aanbod voor woningeigenaren ligt klaar om wereldkundig te maken. Met dit aanbod kunnen zij met een relatief kleine eigen bijdrage verduurzamen. Voor hen organiseren we deze zomer bijeenkomsten om ze te informeren over en te interesseren voor de subsidieregeling. En we stappen over naar meer persoonlijke communicatie. Iedere woonsituatie is immers weer anders.”

En de huurders?

l’escaut concentreert zich vooral op het onderzoeken van de mogelijkheden voor de huurwoningen: hoe krijgen we zo effectief en zo efficiënt mogelijk ruim 500 woningen in een paar jaar tijd van het gas af? Zolang dat niet duidelijk is, is het lastig communiceren. Van de bewoners van het projectgebied vraagt dit veel geduld. Door regelmatig een gedrukte nieuwsbrief huis-aan-huis te verspreiden en daarnaast laagdrempelig een vraagbaak te zijn voor bewoners, overbruggen we de periode tot echte concrete projectcommunicatie. Op het moment dat er concrete plannen zijn, gaan we tot actie over. Collectieve informatievoorziening waar het kan, persoonlijke communicatie waar het nodig is.”