Cora

2022 was in veel opzichten bijzonder. Aanvankelijk hoopten we nog op een voorzichtige terugkeer naar ‘normaal’. Corona zou een gewone griep worden, iedereen ging weer naar kantoor en ondernemers konden weer gaan opbouwen. Maar vanaf februari kreeg ‘normaal’ een heel nieuwe betekenis en sindsdien staat veel op losse schroeven. Ons werk ging gelukkig veelal door. De actualiteit hielp, tegenstrijdig genoeg, zelfs een beetje om de urgentie van de grote opgaven (energietransitie, klimaatadaptatie, ouderenzorg, huisvesting en duurzaamheid) van onze opdrachtgevers te onderstrepen. Laten we hopen dat die opgaven in 2023 niet verder onder druk komen te staan.

Eelenna

Afwisselend! Dat is het woord wat 2022 voor mij het best omschrijft. Zo zetten we in het eerste half jaar de Zuidwestelijke Delta online goed op de kaart. We startten met een LinkedIn-pagina en in het voorjaar ging de nieuwe website live. Daarnaast organiseerden en ondersteunden we diverse platformbijeenkomsten. Voor l’escaut was ik dit jaar druk met het nieuwbouwproject Ravesteynplein. In september organiseerden we een feestelijke afronding van de bouw voor de bewoners en andere genodigden. En ook leuk: voor verschillende klanten interviewde ik in 2022 heel uiteenlopende mensen. Van interviews over werken in het stormseizoen voor dijkversterking Hansweert en een zoetwaterproject in Kruiningen voor Zuidwestelijke Delta tot interviews met bewoners en partners over een onderhoudsproject van l’escaut. Zo leer je nog eens wat!

Anneloes met een grote versie van het rode stempotlood voor het stadhuis in Hulst

Anneloes

Ik kijk terug op een drukke en uitdagende periode bij gemeente Hulst. Een interimklus van zestien maanden. De kennis, de ervaring en het netwerk die ik meebracht, kon ik prima kwijt in dossiers als PFAS in de Hedwigepolder, thermisch gereinigde grond in de zeedijk bij Walsoorden en de ophoging van de Westelijke Perkpolder met zand uit Antwerpen. Maar ook bij de gemeenteraadsverkiezingen, de opvang van ontheemde Oekraïners en de crisisnoodopvang voor asielzoekers om Ter Apel te ontlasten. En niet te vergeten de burgemeesterswissel, voor het eerst in negentien jaar. Zomaar een paar hoogtepunten van het afgelopen jaar in de meest Vlaamse stad van Nederland. Ik zal het afwisselende werk, de mooie vestingstad en vooral mijn fijne collega’s bij de gemeente echt missen.

Sander

De Omgevingswet: komt ‘ie er of komt ‘ie niet? Een vraagstuk dat – bij de projecten waar ik aan werk voor netbeheerder TenneT – vaak onderwerp van gesprek was in 2022. Feit is dat de invoering inmiddels opnieuw is uitgesteld. Maar misschien is dat niet zo erg. Het geeft iets meer lucht voor overheden om goed na te denken hoe ze nu daadwerkelijk om willen gaan met participatie. De Omgevingswet stimuleert vroegtijdige participatie. Een mooi streven. Maar in de praktijk is het zeer complex. Enorm uiteenlopende belangen. Ingewikkelde technische randvoorwaarden. Lastig te begrijpen wet- en regelgeving. Dat maakt het soms ingewikkeld voor inwoners om over onderwerpen mee te denken. Wanneer geef je ruimte aan de samenleving om mee te denken en wanneer moet de regie in handen van de overheid blijven? En wat doe je met de belangen van de grote groep mensen die je niet of nauwelijks hoort? Stof tot nadenken in 2023. In ieder geval weer tot 1 juli. Dan staat de invoering opnieuw gepland.

Matthanja

Bijna drie jaar geleden maakte ik de overstap naar Lievens, met de ambitie om met verschillende opdrachtgevers mee te bouwen aan de mooiste infrastructurele werken van Zeeland. 2022 werd mijn eerste echte ‘technische’ jaar: Zo heb ik een interim opdracht bij waterschap Scheldestromen en de eer om de communicatie voor dijkversterking Hansweert op te pakken. Ook werk ik aan een flinke opdracht voor de vervanging en renovatie van een fors aantal bruggen, sluizen, tunnels en wegen van Rijkswaterstaat. En inmiddels heb ik een vertrouwde rol bij de gemeente Tholen voor de nieuwe aansluiting op de N286. Heel tof om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een bereikbaar en veilig Zeeland.

Mirjam

In 2022 was er volop reden voor een feestje. Want dit jaar bestonden we als Lievens 40 jaar! En dat hebben we gevierd. Onder andere met een personeelsuitje naar Kopenhagen en een borrel voor oud-medewerkers. En natuurlijk de jubileumeditie van de Communicatie Eetclub voor Zeeuwse communicatieprofessionals, waar de seniore senior adviseur Karel Winkelaar kwam spreken. We genoten van het ophalen van herinneringen, het sparren over strategische communicatie-uitdagingen en vooral: het maken van verbindingen. Dat doen we dagelijks tijdens ons werk en juist dat maakt het zo leuk en bijzonder. Samen met ons team bouw ik al voor meer dan de helft van het bestaan van Lievens aan een duurzame omgeving, daar ben ik trots op!

Karlijn

Ik ben in Utrecht voor de start van een windenergieproject. Mijn schoonmoeder stuurt een bericht. Mijn baby’tje Lauren wil niet eten. Hè, denk ik, dat is niets voor haar. Net nu ik zo ver van huis ben. Misschien haar eerste tandje dat doorkomt? Dat doet me eraan herinneren dat ik die tandengel moet bestellen. Een tip van mijn beste vriendin. Oh ja, die geleende trui van haar ligt nog steeds in mijn auto. Terug mijn adviseurspet op. Ik hoor dat het project versneld wordt. Dat heeft behoorlijk wat impact op de participatie en communicatie. We overleggen het.
Ik werd in 2022 naast collega, adviseur, vriendin, en al het andere, een werkende moeder. Dat bleek next level multitasken. Wat ik leerde? Zet niet alle ‘petten’ tegelijk op, want dan wordt het heel ‘warm op je hoofd’ ;-).

Daniëlle

Uitdagingen? Daar hou ik van! Begin 2022 startte collega Kim bij Groenhuysen. De zorg in Nederland staat namelijk voor een grote opgave. Mensen worden steeds ouder en de zorgvraag neemt toe. Groenhuysen heeft daarom nieuwe plannen gemaakt voor het zorgaanbod in de toekomst. Maar hoe bereid je de organisatie voor op zulke grote veranderingen? Kim ging met deze vraag aan de slag, en nadat ze afscheid nam van Lievens droeg ze het stokje aan mij over. Zo werd niet alleen de opdracht een uitdaging, ook in de voetsporen treden van een collega voelde als een persoonlijke uitdaging. Ondertussen heb ik mijn draai helemaal gevonden en kijk ik uit naar de rest van de samenwerking met Groenhuysen in 2023!

Isabelle

Kwaliteit klinkt bijna als iets vanzelfsprekends, toch vinden wij het belangrijk continu de focus op kwaliteit te houden. In 2022 werd dit bevestigd door het behalen van het ISO 9001 certificaat. Voor mij lag de focus op de overstap naar een nieuw softwaresysteem voor projectmanagement en -administratie waarbij we streven naar een efficiënte bedrijfsvoering met meer inzicht en minder kosten. Een praktische tool om uren te registreren was hierbij een must, zodat alle medewerkers daar blij van worden. Op naar een optimale workflow!

Wilbert

Al jaren helpen we met de communicatie over de Nieuwe Sluis Terneuzen. Dat doen we niet alleen via een detachering, we ontwikkelen ook middelen. Dit jaar mocht ik ook het projectmanagement van de opdracht op me nemen. Een mooie extra verantwoordelijkheid, die goed past bij mijn andere werk voor Rijkswaterstaat (hier schreef ik eerder dit artikel over). Bij de Nieuwe Sluis hielp ik met het maken van een brochure, een nieuwbrief en bijvoorbeeld dronevideo’s. Vanaf januari neemt collega Anneloes het werk van Geraldine over bij de sluis. We blijven dus nog gewoon betrokken bij dit indrukwekkende project!