Een belangrijke grote opgave waar Cora al jaren bij betrokken is, is de energietransitie in Zeeland. Cora adviseerde het team van het Zeeuws Energieakkoord (ZEA) over de communicatie bij de totstandkoming van de eerste Regionale Energiestrategie (RES). In de RES staat hoe we als regio bijdragen aan de doelen van het Klimaatakkoord. Het betekent dat je in de RES leest hoe Zeeland hernieuwbare energie gaat winnen, hoeveel, waar en wanneer. En hoe we ervoor zorgen dat we met z’n allen minder energie verbruiken, zodat er ook minder gewonnen hoeft te worden.

Boodschap abstract? Verandering niet waarschijnlijk

Communiceren over zo’n grote verandering als de energietransitie is zeker bij aanvang niet eenvoudig. Zolang de boodschap voor de meerderheid nog abstract is en ingewikkeld, wordt de urgentie voor verandering niet echt gevoeld. Communicatie in die fase is daarom een kwestie van veel herhalen, onder de aandacht brengen, op de agenda zetten, uitleggen en waar mogelijk al vertalen naar concrete handelingsperspectieven. Zo wordt de omgeving toch aan het denken gezet.

Naar een concrete energietransitie

Maar nu is de energietransitie urgent en actueel en daarmee in een stroomversnelling gekomen. Tegelijkertijd ging de RES 1.0 in uitvoering. En dus verandert ook onze communicatieopgave. Het ZEA helpt eigenaren en huurders van particuliere woningen, ondernemers en beheerders van maatschappelijk vastgoed bij het verduurzamen. Zo helpt een Isolatieteam Zeeland kosteloos woningeigenaren met een E-, F-, of G-label bij het nemen van eenvoudige isolatiemaatregelen. Ook is er een expertplatform waar je als bedrijf geholpen wordt bij het verduurzamen van je vastgoed of je bedrijfsprocessen. En nu wordt het concreet. Daar kan de omgeving wat mee!

Nieuwe fase, andere communicatie

Bij deze nieuwe fase van de energietransitie horen andere communicatieactiviteiten. Cora werkt nu, met de communicatieadviseur van het ZEA, aan de doorvertaling van de strategie naar heldere communicatiemiddelen. We communiceren over concrete handelingsperspectieven, zoals het isoleren van je woning, het aanvragen van een verduurzamingssubsidie of het energiezuiniger maken van je bedrijf. Er zijn al heel wat uitnodigingsbrieven, informatiesheets, social media posts, persberichten en ervaringsverhalen uitgegaan. En juist die doorvertaling van strategie naar uitvoering, daar krijgen we bij Lievens dagelijks nieuwe energie van!