Voor CIV gaat het message house over het aansluiten van Rijkswaterstaat-objecten, zoals bruggen, sluizen en waterkeringen, op hun systemen. Het projectteam dat zich hiermee bezighoudt, wil de collega’s binnen Rijkswaterstaat informeren over het hoe, waarom, wat en wanneer van deze aansluitingen. Lievens ging aan de slag met een message house, zodat er een gedeelde basis ligt voor de (interne) communicatie.

Bouwstenen

Het samenstellen van het ‘huis’ is teamwork. Verschillende mensen leveren, ieder vanuit zijn eigen invalshoek, een bijdrage. Voor het message house over het aansluiten van de RWS-objecten spraken we met de communicatieadviseur, de projectleider en vertegenwoordigers van de organisaties die met de aansluitingen gaan werken. Lievens bracht alle invalshoeken samen onder één dak, waardoor alles op zijn plaats viel. Met als resultaat: een herkenbaar en vooral bruikbaar verhaal voor de rest van de communicatie over het project. In dit geval vormt het direct de bouwstenen voor een interne presentatie over het project.

Waarom een message house?

Met een message house spreekt iedereen dezelfde taal (consistent), gebruiken ze dezelfde bewoordingen en spreken ze met één mond. Dat draagt allemaal bij aan herkenbaarheid van de boodschap. We bouwen vaker een message house voor een project, organisatie of probleem en gebruiken de tekst als uitgangspunt voor bijvoorbeeld een website, een animatie of een folder.