Karlijn: “Laat ik ermee starten dat ik ‘slechts’ de communicatie vormgaf. Want wat komt er veel bij kijken. Collega’s van allerlei disciplines sloten aan om deze pilot voor elkaar te krijgen. Mijn taak? Ervoor zorgen dat collega’s, patiënten en andere zorginstanties goed geïnformeerd waren en dat we ons initiatief deelden met de omgeving. Het belangrijkste daarbij was natuurlijk de informatie voor de patiënt.”

Patiënt centraal

Gemiddeld komen zeventig patiënten per jaar in aanmerking voor deze thuisbehandeling. Het betreft immunotherapie als onderdeel van een borstkankerbehandeling en chemotherapie bij kwaadaardige beenmergaandoeningen. Karlijn: “De arts of oncologieverpleegkundige informeerde patiënten vooraf en overhandigde een uitgebreide folder. Fijn om deze door te kunnen nemen na het gesprek, waarin de patiënt altijd veel informatie krijgt. De patiënt beslist vervolgens of hij de medicatie thuis of in het ziekenhuis wil ontvangen. Voor de patiënten die thuistoediening willen, gaan twee keer per week oncologieverpleegkundigen van Adrz en Allerzorg in de Adrz-regio op pad.”

Samen Zeeland

Karlijn: “Qua corporate communicatie is dit project echt een parel. De corporate strategie van Adrz is ‘Samen Zeeland’. Het thuis toedienen van medicatie sluit hier naadloos op aan. Een van de doelen uit de ‘Samen Zeeland’-strategie is de wens om, als dat kan, zorg dicht bij de patiënt te leveren. Het was dan ook heel duidelijk: over dit prachtige initiatief willen we als Adrz met trots vertellen. En dus pakten we breed uit: een in- en externe webpagina, een interview met internist-hematoloog Bilgin voor andere zorginstanties, ruime media informatie en een interview met een patiënt in het Adrz omgevingsblad Michiel. Op de eerste dag vertelde een oncologieverpleegkundige op radio Omroep Zeeland over de start van het thuis toedienen. Na deze communicatieronde, werken we nu op de achtergrond aan een onderzoek, waarin we behoeftes gaan peilen van de Zeeuwen over dit onderwerp. Handig voor een eventueel vervolg!”

Slechts het begin

De in februari gestartte chemo- en immunotherapie thuis is een volgende stap. In mei 2020 kregen zo’n 25 astmatische, jonge patiënten al een prikpen voor thuisgebruik, die astma-aanvallen kan voorkomen. Voor de toekomst bekijkt Adrz per specialisme welke medicatie ook in aanmerking komt voor thuistoediening. “Ik sluit dan natuurlijk weer met enthousiasme aan bij de werkgroep voor de communicatie!”, sluit Karlijn af met een lach.