Woongoed Middelburg zorgt voor duurzame en betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. De woningcorporatie heeft ruim 6.000 woningen in bezit in Middelburg, Vlissingen en Veere. Lievens hielp Woongoed bij de ontwikkeling van het Ondernemingsplan.

Vraag

Woongoed stippelde de koers uit voor de periode 2018-2021 en wilde de plannen en ambities vastleggen in een nieuw ondernemingsplan. De woningcorporatie wilde dit in nauwe samenwerking doen met medewerkers, partnerorganisaties en huurders. Het moest een inspirerend en helder plan worden, waar Woongoed volop mee aan de slag kon. Woongoed vroeg aan Lievens ondersteuning bij dit traject.

Onze aanpak

Lievens maakte deel uit van de werkgroep voor het ondernemingsplan. We dachten mee over het proces om echt gezamenlijk het plan te maken. We maakten frameworks voor brainstormsessies om zoveel mogelijk meedenkkracht te organiseren. Vervolgens faciliteerden we deze bijeenkomsten, met medewerkers, actieve huurders en belanghouders. Bij een aantal sessies legde een tekenaar live de uitkomsten in cartoons vast. Voor het ondernemingsplan zelf verzorgde Lievens de eindredactie van de teksten. Ook coördineerden we de vormgeving en fotografie door Studio Raven en fotografe Anda van Riet. Zij maakte foto’s met veel mensen in beeld: want daar draait het om bij het werk van Woongoed. Kijk hier voor het resultaat. Bij de uitvoering van het ondernemingsplan blijft Lievens betrokken. Zo ontwikkelden we een strategische contentkalender.

Bijzonder

De titel van het ondernemingsplan is ‘Ertoe doen’. Woongoed zorgt voor duurzame en betaalbare woningen, maar kijkt daarbij verder dan het wonen. Want Woongoed ziet hoe belangrijk het is voor mensen om gelijkwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Een deelnemer in een brainstormsessie riep: dus Woongoed wordt groener, opener, socialer en actiever! Deze woorden vatten de kern van het ondernemingsplan perfect samen.

We hebben samen met de groepen die ertoe doen voor Woongoed het nieuwe ondernemingsplan ontwikkeld. Ik vond dat een enorm inspirerend proces en ben trots op het resultaat. We kijken ernaar uit de plannen uit te gaan voeren. We blijven daarbij onze medewerkers, belanghouders en huurders volop betrekken. Want ook de uitvoering doen we samen.
Petrie Pijnenborg Manager Tevreden Klant
Volgende case

Van nulmeting naar uitgebreid communicatietraject

Juvent