Op diverse plekken langs de Westerschelde en Oosterschelde zijn de vooroevers van de dijken verzwakt door de stroming van het water bij eb en vloed. Door de vooroevers te versterken door middel van bestortingen, blijft de veiligheid en stabiliteit van de dijken gewaarborgd.

Vraag

De Projectorganisatie Waterveiligheid (POW), een samenwerkingsverband tussen waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat, voert de verdedigingswerkzaamheden uit. Gezien de grote en soms tegenstrijdige belangen die in het gebied spelen – met name op ecologisch, economisch en recreatief vlak – is het van groot belang om alle stakeholders op tijd te betrekken en te informeren. Een communicatieadviseur van Lievens versterkt de organisatie door het geven van communicatieadvies en het realiseren van middelen.

Onze aanpak

De uitvoering van het project startte begin 2020. Ook in de voorbereidende fase kon het project onze extra handjes al goed gebruiken. Zo gingen we aan de slag met de communicatiekalender en gaven we de bestaande website- en intranetpagina een update. Met interne en externe nieuwsbrieven brengen we zowel de Projectorganisatie Waterveiligheid als externe stakeholders op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Naarmate we dichter bij de uitvoering van het project kwamen, werd onze rol en inbreng steeds intensiever. Voortdurend anticiperen wij op de fase van het project en de bijbehorende communicatiebehoefte. De uitvoering van het project duurt tot 2022.

De adviseur van Lievens kent het project en de mensen die hier werken al goed. Dat is echt een voordeel! Zij heeft aan een half woord genoeg. Zelfstandig werken, zelf initiatieven nemen en haar weg vinden binnen de organisatie, is haar op het lijf geschreven. Ik ben blij dat zij ons de komende jaren komt versterken, ontzorgt en ondersteunt voor de communicatie van de vooroeververdedingswerken in de Oosterschelde en Westerschelde.
Alex de Smet Omgevingsmanager Projectorganisatie Waterveiligheid
Volgende case

Een veilige, economisch aantrekkelijke en gezonde Zuidwestelijke Delta

Zuidwestelijke Delta