Waterdunen is een uniek natuur en recreatiegebied, in aanbouw. Provincie Zeeland ontwikkelt dit gebied samen met stichting Het Zeeuwse Landschap, Gemeente Sluis, waterschap Scheldestromen en recreatieondernemer Molecaten. Sinds 2012 werkt men aan de realisatie van dit gebied. Waar eerst akkers lagen, ligt nu een stelsel van kreken. De getijdenduiker, een bijzonder doorlaatmiddel in de dijk, laat het zoute water het gebied in- en uit. Dit zorgt voor een gedempt getij achter de dijk, waardoor een aantrekkelijk landschap ontstaat voor kustvogels, die hier een rustige plek vinden om te eten, te rusten of te broeden. Het getij maakt ook de innovatieve teelt van zilte groenten en aquacultuur mogelijk. Een camping en huisjes, die landschappelijk worden ingepast, geven de mogelijkheid om de natuur van dichtbij te beleven.

Vraag

Lievens coördineert de communicatie van het project. Van advisering over de identiteit van het gebied en de uiteindelijke inrichting met informatiepanelen tot de inzet van communicatiemiddelen als het digitale magazine, bewonersbrieven en organisatie van open dagen. Het project nadert haar voltooiing. In 2020 worden de wandelpaden aangelegd en voorzieningen getroffen voor het recreatiepark. Na aanleg van de paden, is het natuurgebied geopend voor bezoekers. In 2020 ligt de focus op communicatie richting de omgeving over de werkzaamheden en de informatievoorziening voor de toekomstige bezoekers van Waterdunen.

Onze aanpak

Tijdige communicatie naar omwonenden is belangrijk. Het uitgangspunt is dat mensen altijd informatie kunnen vinden over wat er gebeurt in het gebied. Kim: “Wanneer er nieuwe werkzaamheden starten of wanneer er iets verandert, zorgen we voor bewonersbrieven en nieuwsberichten op de website. Bij nieuwe fases in het project, organiseren we bewonersbijeenkomsten. De – drukbezochte – open dagen zijn heel belangrijk. Mensen willen zien wat er gebeurt, maar tijdens de werkzaamheden is het gebied nog niet toegankelijk. Daarom gaan tijdens de open dagen bezoekers met een gids het gebied in en zien van dichtbij hoe het gebied zich ontwikkelt. Mensen worden steeds nieuwsgieriger naar het eindresultaat. Zelfs uit het buitenland is interesse voor het project. We hebben al verschillende buitenlandse tv-ploegen op bezoek gehad.”

Het resultaat

Wanneer de laatste werkzaamheden gereed zijn, gaat het gebied open voor bezoekers. Om ervoor te zorgen dat zij Waterdunen weten te vinden, is het belangrijk dat het gebied een herkenbare identiteit heeft. Wie vogels in hun natuurlijke leefomgeving van heel dichtbij wil zien, moet Waterdunen bezoeken! Ook voor kinderen valt er straks veel te beleven, te zien en te leren. Kim: “Samen met de betrokken partijen hebben we het bepaald wat de belangrijkste thema’s zijn in het verhaal over Waterdunen. Deze thema’s werken we nu verder uit, onder andere tot teksten voor de informatiepanelen. Zo kunnen de bezoekers Waterdunen straks optimaal beleven.” Ook blijft het informeren van de omwonenden over de werkzaamheden bovenaan de prioriteitenlijst staan. Zodat zij goed geïnformeerd zijn over wat er in hun omgeving gebeurt. “En uiteraard nodigen wij hen ook uit voor de opening”, aldus Kim.

Volgende case

Een interne- en externe communicatiestrategie voor een schoon en veilig Zeeland

RUD Zeeland