Juvent is de Zeeuwse Jeugdzorgspecialist. Ze zijn er voor kinderen, jongeren, en hun ouders wanneer zich complexe en meervoudige problemen voordoen. Als een lichte aanpak of ondersteuning niet (meer) werkt, zetten ze intensieve en specialistische behandeling in. Jaren geleden hielpen we Juvent al met de introductie van een nieuwe naam en huisstijl. Onlangs namen we de gehele interne en externe communicatie onder de loep.

Vraag

Juvent had een vacature voor een nieuwe communicatieadviseur. Maar voordat de Zeeuwse jeugdzorgspecialist ging werven, wilde Juvent eerst weten wat de huidige ervaringen, wensen en ideeën op het gebied van communicatie waren. Een tweede stap was om te kijken hoe de organisatie de communicatie in de toekomst in kan richten. Juvent vroeg Lievens een ‘nulmeting’ uit te voeren. Zo kreeg Juvent meer inzicht in hoe er binnen en buiten de organisatie aangekeken werd tegen communicatie. Maar daar bleef het niet bij!

Hoe deden we dat?

Wat begon met een nulmeting, werd een intensief communicatietraject waarin we belangrijke strategische, interne- en externe communicatieaspecten meenamen. Vanuit het startonderzoek begeleidden we het proces naar een nieuwe klantbelofte. We coördineerden de interne aftrap, ondersteund door een prikkelend uitnodigingstraject, een heldere animatie en visieplaat van 10uur. Thumbed maakte een video van bestuurder Ruud Stevens en zijn verhaal over de nieuwe visie. Studio Raven gaf de huisstijl een make-over en intussen werd ook nog Teamly (sociaal intranet van Nedbase) geïntroduceerd, als platform om kennisdelen en interactie tussen de zelforganiserende teams te stimuleren.

Al met al een traject waarin we de kennis die we hebben over zelfsturende teams perfect konden toepassen en een vliegende start voor de nieuwe klantbelofte. Nu is het van belang om de klantbelofte ook echt in te gaan bedden in de organisatie en extern uit te dragen. Dat kreeg uiteraard een prominente plek in het Strategisch Communicatie Frame dat we ook opstelden voor Juvent.

Het resultaat

Een scherpe nieuwe klantbelofte, tot stand gekomen in co-creatie met interne- en externe stakeholders. ‘Juvent kijkt samen vooruit’ is hét uitgangspunt voor de organisatie en natuurlijk voor alle toekomstige communicatie-uitingen. De personeelsbijeenkomst waarin de klantbelofte gepresenteerd werd, was er één met een feestelijk tintje. Het zorgde voor verbinding tussen collega’s en een moment van waardering voor alle jeugdzorgmedewerkers. En met de lancering van het sociaal intranet heeft Juvent de perfecte tool in handen om het gesprek over de klantbelofte op gang te houden!

Ruim 10 jaar geleden hielp Lievens ons bij het naam- en huisstijltraject van Juvent. Toen we de ontwikkeling van onze klantbelofte professioneel wilden laten ondersteunen kwamen we logischerwijs weer bij Lievens uit. Al snel bleek hoe snel ze zich Juvent weer eigen maakten. Ze luisterden goed naar de behoeften van management, medewerkers en andere stakeholders. Door de begeleiding van Lievens kwamen we tot een scherpe nieuwe klantbelofte én communicatiestrategie.
Brigitte Cleutjens Bestuurssecretaris bij Juvent
Volgende case

Storytelling in de ouderenzorg

SVRZ