Een team verzorgenden van ouderenzorgorganisatie SVRZ zag een theatervoorstelling waarin de verpleeghuiszorg negatief naar voren werd gebracht. Dat was de aanleiding om hun eigen ervaringen op te schrijven. Met als doel het werken in de zorg te promoten, vooral binnen het onderwijs.

Vraag

De medewerkers van een groepswoning van SVRZ schreven op eigen initiatief een serie waargebeurde verhalen over hun werk. Deze verhalen raken de kern van de zorg en de relaties van medewerkers onderling, met hun cliënten en de omgeving. Tekenend voor de missie en visie van SVRZ en met trots en respect verteld. SVRZ wil dit soort verhalen breed delen omdat ze een goed beeld geven van het werken in de zorg en waar de organisatie voor staat. Aan Lievens de vraag daarbij te helpen.

Aanpak

Lievens gelooft in de kracht van verhalen. Storytelling is een sterke manier van communiceren omdat verhalen je raken en inspireren. We gingen aan de slag met het bronmateriaal. We voerden de redactie over de verhalen die er al lagen, verzamelden nog meer ervaringen uit de zorgpraktijk door aanvullende interviews en dachten mee over de presentatie.

Het resultaat

Een speciale bewaareditie van Z.O.Z. (Zeeland Onze Zorg), het relatiemagazine van SVRZ was het resultaat. De special staat vol verhalen over thema’s als regie over je eigen leven als cliënt, speelruimte voor de professional en de samenhang tussen zorg, wonen en welzijn. En met inspirerende voorbeelden hoe SVRZ de verbinding met de omgeving opzoekt en deel uitmaakt van de plaatselijke leefgemeenschappen.

Lievens heeft met respect voor de verhalen die onze medewerkers zelf hadden geschreven de slag gemaakt naar verhalen die we breed kunnen delen en echt onderdeel uitmaken van de corporate story van SVRZ.
Marije Jongepier Communicatieadviseur bij SVRZ
Volgende case

Van nulmeting naar uitgebreid communicatietraject

Juvent