In 2012 bereikten de Vlaamse en de Nederlandse overheid het langverwachte akkoord over een nieuwe sluis binnen het huidige sluizencomplex bij Terneuzen. De Nieuwe Sluis is nodig om de capaciteit van het sluizencomplex te vergroten en betere doorgang voor de steeds groter wordende schepen. Het project kent veel stakeholders met verschillende belangen.

Vraag

Lievens maakte aan het begin van het project een stakeholdersanalyse die de input vormde voor de communicatiestrategie en het omgevingsmanagement.

Aanpak

De omgevingsmanager en communicatieadviseur hadden al eerste inventarisaties gemaakt van de stakeholders. Wij organiseerden een sessie met medewerkers van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie en met betrokkenen van onder andere de gemeente Terneuzen, Provincie Zeeland en Havenbedrijf Gent (nu: North Sea Port). De deelnemers vulden de bestaande lijsten met stakeholders aan en plaatsten alle namen in schema’s op borden, waarin invloed versus belang en invloed versus houding tegen elkaar waren uitgezet. Dit levert een goed beeld op bij welke doelgroepen welke uitdagingen liggen. Vanuit deze schema’s konden we groepen stakeholders clusteren en er een globale communicatiestrategie aan koppelen. Voorhoede, supporters, tegenstanders, toeschouwers; met wie ga je in dialoog en wie informeer je vooral over het proces? De stakeholdersanalyse was een handig vertrekpunt voor de communicatieadviseur van het project die de strategie ging opstellen. Voor de omgevingsmanager ontwikkelden we daarnaast een stakeholdermanagementtool. Een schema waarin stakeholders op een rij staan en in handige kolommen is bij te houden wie contact heeft gehad, wat de aard van het contact was en welke afspraken zijn gemaakt.

Bijzonder

Hoewel het doel van de sessie met partners was: een bijdrage leveren aan de stakeholdersanalyse, begonnen we met ‘het lonkende perspectief’. Alle deelnemers kozen een foto uit die het beste hun droom voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen verbeeldt. Het was de eerste keer dat deze groep mensen bij elkaar kwam en daarom wilden we zorgen voor een motiverende aftrap. Ook was het een goede manier om elkaars ambitie voor het project te leren kennen.

We hebben via de sessies onze partners al vroeg actief bij het project betrokken. Daar ben ik blij mee. We hebben er de toon mee gezet voor de gezamenlijkheid in de toekomst.
Harm Verbeek Omgevingsmanager Nieuwe Sluis Terneuzen
Volgende case

Communicatie bouw Nieuwe Sluis Terneuzen

Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie
Volgende case

Waterdunen: van ontwikkeling tot uitvoering

Provincie Zeeland
Volgende case

Samen werken aan innovatieve diensten langs de snelweg

Rijkswaterstaat