l’escaut woonservice verhuurt ruim 6000 woningen in Vlissingen en Oost-Souburg. Een maatschappelijke onderneming die midden in de samenleving staat. Goed wonen in een passende woonomgeving en een duurzame en betaalbare woning, dat is hun missie.

Vraag

l’escaut wilde het communicatiebeleid updaten. Aandachtspunten hierbij zijn de online strategie, het crisiscommunicatieplan en de positionering van l’escaut. Er is behoefte aan iemand die op strategisch niveau kan dienen als klankbord en sparringpartner. Maar ook aan ‘extra handjes’ om zaken uit te voeren. Lotte ging per 1 februari aan de slag.

Onze aanpak

“Mijn eerste klus bij l’escaut was het maken van het jaarverslag 2019. Ideaal, want daardoor leerde ik de organisatie en de sector in no-time kennen. Na een maand 16 uur fysiek op kantoor bij l’escaut, begon de corona-crisis en het thuiswerken. Ik ben back-up voor het crisisteam, hielp om structuur aan te brengen en adviseerde over mogelijke scenario’s en kernboodschappen. Tegelijkertijd ging ik aan de slag met het opstellen van het Strategisch Communicatie Frame. Om tot een gezamenlijk frame te komen, organiseerden we digitale brainstormsessies met het MT en het communicatieteam. Mijn gesprekken met individuele MT-leden en het communicatieteam waren daarvoor belangrijke input. Het Strategisch Communicatie Frame is inmiddels grotendeels ingevuld en richt zich op de  positionering van l’escaut en het communicatiever maken van de organisatie. Daarnaast leggen we de doorontwikkeling van het team vast in het teamplan. Na het opstellen van de overall strategie gaan we aan de slag met de online strategie en het updaten van het crisiscommunicatieplan.  Momenteel verdiep ik me in de wereld van energiebesparing en gedragsverandering. Dat komt samen in een bewustwordingscampagne rondom duurzaamheid. Een ander belangrijk thema in de ‘corporatiewereld’.”

Het resultaat

“Als sparringpartner van het communicatieteam stel ik steeds de vraag of we de juiste dingen doen en of we die goed doen. Uiteraard altijd met de opgestelde strategische communicatiedoelen in mijn achterhoofd. Hierdoor krijgt het team een stevigere strategische positie en zetten we l’escaut op de kaart als belangrijke maatschappelijke organisatie in Vlissingen.”

Lotte heeft ons laten zien dat een nieuw communicatiebeleid geen statisch document hoeft te zijn. Juist niet! Naast hulp bij het updaten van ons communicatiebeleid, hadden we op de afdeling extra handen nodig qua uitvoering. De timing was wat dat betreft goed: het coronavirus brak uit. Ook daarin heeft Lotte ons met haar ervaring in crisiscommunicatie ondersteund. Het is heel fijn wanneer je iemand in je team hebt die je als klankbord kunt gebruiken. Daar leren we van. Daarnaast is het ook gewoon leuk en gezellig om met haar samen te werken. We kijken uit naar het vervolg!
Ilse Kamermans Coördinator Klantcommunicatie
Volgende case

Woongoed wordt groener, opener, socialer en actiever

Woongoed Middelburg