Rijkswaterstaat ontwikkelt samen met het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen ‘coöperatieve verkeersdiensten’. Daarbij staan voertuigen niet alleen permanent onderling met elkaar in contact maar tegelijkertijd ook met systemen langs de kant van de weg. Dit gaat via een speciale beveiligde Wifi-verbinding. Het draagt allemaal bij aan een efficiënter gebruik van de infrastructuur. Het verkeer stroomt beter door en de veiligheid wordt bevorderd. Op de snelwegen tussen Rotterdam, Frankfurt en Wenen ontwikkelt RWS in het project Coöperatieve ITS Corridor de eerste experimentele diensten: ‘waarschuwingen bij wegwerkzaamheden’ en ‘sensordata uit voertuigen’.

Vraag

Marktpartijen krijgen een belangrijke rol in de ontwikkeling van deze innovatieve coöperatieve diensten en zijn ook een belangrijke speler in de keten. Zij ontwikkelen bijvoorbeeld de systemen in de auto. Rijkswaterstaat zet zich dan ook in om hen actief te betrekken bij de planvorming. Rijkswaterstaat vroeg Lievens om dit innovatieve project nationaal goed op de kaart te zetten en om de interactie met de markt te ondersteunen.

Hoe deden we dat?

Sander maakte actief deel uit van het omgevingsteam van het project. “Op basis van een eerder door ons opgesteld strategisch communicatieplan, betrokken en informeerden we de verschillende stakeholders bij het project. We lanceerden een speciale projectwebsite waar alle relevante marktpartijen op een afgeschermd gedeelte vrijblijvend konden meedenken over de uitgangspunten van de diensten. Nog voordat een aanbestedingsproces in gang was gezet.” Daarnaast organiseerde en faciliteerde Sander samen met het team een aantal praktijkproeven waar marktpartijen de techniek op de openbare weg konden uitproberen. Sander: “Om het grote publiek te inspireren over de mogelijkheden van coöperatieve diensten, maakten we een internationale moodfilm over het project. Hiervoor reed ik de hele ‘corridor’ af. Van Wenen via Frankfurt naar Rotterdam. Niet alleen voor de coördinatie van de totstandkoming van de film, maar ook als figurant!”

Ondanks het complexe project, zowel technisch als organisatorisch, wist Sander de juiste acties op het goede moment voor elkaar te krijgen. De samenwerking was, zowel real life als in Utrecht, Delft, elders in Nederland of via Skype, heel prettig. We schakelden makkelijk en snel.
Bart Wolfs Omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat
Volgende case

Omgevingscommunicatie N61

Rijkswaterstaat