Om het elektriciteitsnet op Schouwen-Duiveland, Tholen en in West-Brabant te versterken, gaat TenneT twee nieuwe hoogspanningsstations bouwen op Schouwen-Duiveland en in de omgeving van Bergen op Zoom. Met een ondergrondse kabel worden de stations met elkaar verbonden. Zo ontstaat er meer ruimte voor de groei van duurzame initiatieven in de hele regio.

Vraag

De aanleg van nieuwe hoogspanningsstations heeft veel impact. Het landschap wordt aangetast en omwonenden kunnen hinder ervaren. Bij een project van dit formaat is het daarom van belang om omwonenden al in een vroeg stadium te betrekken bij het proces. Omdat Lievens veel kennis heeft van de betrokken regio én veel ervaring heeft met participatietrajecten, vroeg TenneT ons om de omgevingsdialoog voor dit project te faciliteren.

Onze aanpak

“Waar je de hoogspanningsstations uiteindelijk ook gaat plaatsen, er zal altijd weerstand zijn vanuit de omgeving. Vrijwel iedereen erkent de noodzaak van een goed werkend elektriciteitsnet, maar niemand wil zo’n station in zijn achtertuin”, vertelt Sander, die begin 2021 aan de slag ging voor het project.  ”Het doel van het participatietraject was dan ook niet zozeer om volledig draagvlak te krijgen voor het project. We wilden vooral gebiedskennis, belangen en zorgen ophalen en gezamenlijk kansrijke locaties verkennen. Daardoor kunnen we nu al het plan optimaliseren en goed voorbereid aan de ruimtelijke procedure beginnen.” Door omwonenden vroeg te betrekken, kunnen TenneT en de betrokken gemeenten de keuze voor de locaties zorgvuldig afwegen. Sander: “We proberen daarnaast ook koppelkansen te ontdekken. Als je de komst van een hoogspanningsstation kan combineren met het opwaarderen van de omgeving, doe je gelijk ook iets terug voor de inwoners van het gebied.”

Sander zorgde er niet alleen voor dat het participatieproces vlot verliep, hij was ook verantwoordelijk voor alle projectcommunicatie. “Om de omgeving te informeren over het nieuwe project en te betrekken bij de locatiekeuze van de hoogspanningsstations zetten we verschillende middelen in. Door bewonersbrieven te verspreiden, de kanalen van de gemeentes in te zetten en actief de media te benaderen, hebben we mensen allereerst op de hoogte gebracht van de komst van de nieuwe hoogspanningsstations. In de online projectatlas, een digitale kaart, konden belanghebbenden vragen stellen of hun mening geven over de plannen. Om belanghebbenden en omwonenden mee te laten denken over de beste locatie voor de hoogspanningsstations, organiseerden we digitale bijeenkomsten. Tijdens deze zogenaamde werkateliers brachten we samen met de omwonenden alle mogelijke locaties in kaart en wogen we de voor- en nadelen van iedere locatie af. Een keuze maken we daarbij overigens niet. Dat is aan de gemeenten.”

Het vervolg

Alle input uit de omgevingsdialoog is samengevat in een projectboek. Sander: “In het projectboek beschrijven we voor de kansrijke locaties feitelijk en objectief wat de milieueffecten zijn, de technische consequenties, de kosten en hoe de omgeving er tegenaan kijkt. Op basis daarvan kunnen de gemeenten voorkeurslocaties kiezen, die TenneT weer nader gaat uitwerken. We starten dan weer een nieuw participatietraject. Samen met omwonenden gaan we dan kijken hoe we de hoogspanningsstations zo goed mogelijk kunnen inpassen in het landschap. Zodat het zo min mogelijk opvalt!”

De energietransitie is in volle gang, daarom gaat er veel gebeuren in de omgeving. De hoogspanningsnetten zitten vol en moeten uitgebreid worden om de toekomstige duurzame initiatieven te kunnen aansluiten. Dat is ook precies de reden dat TenneT steeds vaker vroeg met de omgeving in gesprek wil. TenneT vindt het belangrijk om al snel de belangen en zorgen op te halen in de omgeving. We zijn gebonden aan wet- en regelgeving en kaders. Maar daarbinnen kan iedereen zijn geluid laten horen. We kunnen daar niet altijd gehoor aan geven, maar kijken wel serieus in hoeverre we onze plannen er op kunnen afstemmen. Een breed gedragen oplossing is het ultieme doel, maar helaas niet altijd mogelijk. De belangen lopen vaak sterk uiteen. Alle meningen bij elkaar, maken onze plannen beter. En het helpt de gemeentes bij het maken van verstandige keuzes tijdens het besluitvormingsproces. Met Sander is dit proces mede goed in handen!
Ramon Kemperman Projectleider Licensing bij TenneT
Volgende case

Plannen voor nieuw hoogspanningsstation tot leven gebracht

TenneT