Rijkswaterstaat beheert een groot aantal stalen en betonnen bruggen en viaducten die zijn gebouwd in de jaren zestig en zeventig. Een aantal van deze kunstwerken vertoont vermoeiingsverschijnselen of voldoet niet meer aan de huidige eisen. Dit komt vooral door een sterkere groei en zwaardere belasting door vrachtverkeer dan tijdens de bouw van bruggen kon worden voorzien.

Vraag

Dit gold ook voor de Kreekrakbruggen. Deze bruggen, waar de A58 overheen loopt, verbinden Zeeland met het Brabantse vasteland. Om ook in de toekomst vlot en veilig verkeer te kunnen garanderen, heeft Rijkswaterstaat de Kreekrakbruggen versterkt en gerenoveerd. Lievens heeft het communicatieplan geschreven en uitgevoerd.

Aanpak

Dagelijks maken op een gemiddelde werkdag 21.000 automobilisten gebruik van de bruggen. In de zomer loopt dit aantal op tot 24.000 per dag, met een piek op vrijdagen tot 27.000. Tijdens de werkzaamheden voor de renovatie waren minder rijstroken beschikbaar voor het verkeer. Het scheepvaartverkeer kreeg te maken met een versmalde doorvaart. Dit leidde tot hinder, files en oponthoud. Communicatie was dus nodig en kreeg daarom veel aandacht. Lievens schreef een plan dat als leidraad voor de communicatie is gebruikt. Hieruit zijn verschillende communicatiemiddelen gerold, zoals een eigen pagina op www.rijkswaterstaat.nl, een pagina met hinderinformatie op www.vanAnaarBeter.nl en een factsheet op www.vaarweginformatie.nl. Daarnaast kreeg het project een eigen Facebookpagina voor al het laatste nieuws. Het project had ook een digitale nieuwsbrief. Eind augustus 2014 vond een informatieavond plaats in het dorpshuis in Rilland en er zijn op verschillende momenten nieuwsbrieven huis-aan-huis verspreid in de omgeving en neergelegd bij de tankstations langs de A58.

Bijzonder

De bruggen vallen voor weggebruikers bijna niet op. En ook van de werkzaamheden was weinig te zien. Aan ons de taak om het project zichtbaar te maken, om zo begrip en draagvlak te creëren voor de werkzaamheden en de bijbehorende overlast.

Voor een regionaal project werken we graag samen met een lokaal bureau. Zij kennen de omgeving als geen ander. Nog belangrijker vind ik dat het bureau ervaring heeft met infrastructurele projecten. Lievens voldoet aan beide eisen. En ik ben tevreden met hun werk.
Jan Terpstra Omgevingsmanager
Volgende case

Omgevingscommunicatie N61

Rijkswaterstaat