De N61, de belangrijkste, maar onveilige oost-westverbinding in Zeeuws-Vlaanderen, moest compleet vernieuwd worden. De doorstroming moest beter en de leefbaarheid van met name Schoondijke, een van de kernen langs de weg, stond onder druk. Al in 1996 is begonnen met de procedure om de weg aan te pakken. Het resultaat? Een weg met gescheiden rijbanen, een vrijliggend fietspad, fietstunnels, een parallelweg voor langzaam verkeer en rotondes bij iedere kern.

Vraag

Rijkswaterstaat stelde, als publieksgerichte dienstverlener, hoge eisen aan de communicatie met de omgeving. Eind 2011 vroeg Rijkswaterstaat haar drie gecontracteerde bureaus om een voorstel en koos uiteindelijk voor Lievens. De aanleg startte in 2012 en werd in 2015 afgerond.

Aanpak

Lievens leverde een team van twee communicatieadviseurs die het projectteam op alle terreinen adviseerde en ondersteunde. Ze gaven strategisch advies, realiseerden tal van middelen, organiseerden informatieavonden en draaiden mee in het team dat het informatiecentrum in Biervliet bemande. Voor een buitenstaander leken ze echte Rijkswaterstaters, voor Rijkswaterstaat zelf waren ze de kritische ‘collega’s’. Al met al vormden ze één team.

Bijzonder

Een infrastructureel project in je eigen achterland (beide adviseurs wonen in Zeeuws-Vlaanderen), waar je dwars doorheen rijdt als je naar de kust gaat of op bezoek gaat bij vrienden in het westen. Met eigen ogen zien wat de impact van het werk is en daar actief mee aan de slag kunnen. Inspirerend!

Lievens bedenkt, voert uit, stelt vragen, ontzorgt. En dwong ons kritisch naar de communicatie met de omgeving te kijken. We zijn erg blij met hun inbreng.
Robin Wisse Omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat
Volgende case

Communicatie bouw Nieuwe Sluis Terneuzen

Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie