Al jaren mogen we werken aan Zeeuwse projecten van TenneT. Voorheen verzorgden we vooral de project- en publiekscommunicatie voor de losse verschillende projecten, maar sinds kort werken we volledig volgens de nieuwe TenneT-visie: regiogericht. Danielle en Karlijn werken met het omgevingsteam van TenneT aan een regionaal SOMCOM-plan en werken nu, nóg meer dan eerst, samen als één regioteam Zeeland. En dat is nodig, want in Zeeland wordt er heel hard gewerkt aan de energietransitie. Er komen veel grote projecten aan met ingewikkelde ruimtelijke procedures, die niet altijd parallel lopen. Van belang dus om projectsamenhang, de mogelijkheden om mee te denken én nut en noodzaak voor de omgeving duidelijk te maken.

Waar voorheen vooral gecommuniceerd werd vanuit projecten, wordt er nu veel meer met een helicopterview gekeken. Ook is er veel afstemming tussen  de omgevingsmanagers en de communicatieadviseurs van álle Zeeuwse projecten, maar ook met andere initiatiefnemers van energieprojecten. Bijvoorbeeld over overkoepelde issues en thema’s, zoals netcongestie (file op het elektriciteitsnet), de voortgang van ruimtelijke procedures en participatie.  Aansluitend op de nieuwe strategie en regiobenadering, zijn een aantal nieuwe middelen ontwikkeld. Zo is er een Zeeuws breed relatiemagazine ontwikkeld, en  wordt het bestaande informatiecentrum aangepast zodat het de hele regio covert. Informatie- en participatieavonden worden waar mogelijk slim gecombineerd  en evenementen, zoals de Open Energiedag, worden aangegrepen om Zeeuwen te informeren over de grote verbouwing die in Zeeland nodig is om de energietransitie vorm te geven. Veel logischer én duidelijker voor de omgeving!

Resultaat

De belangrijkste reden voor de regioaanpak is om de omgeving beter te betrekken en informeren. Er speelt zoveel in een relatief klein gebied, dat veel inwoners haast door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast wil TenneT met de regio-aanpak ook de opgave die het heeft in Nederland (en als onderdeel daarvan, in Zeeland) beter uitleggen. Daarnaast is het werken met een compact team aan alle Zeeuwse projecten erg fijn. Je legt snel verbanden en schakelt makkelijk met elkaar. En voor de stakeholders in de omgeving is het ook prettig dat ze altijd een herkenbaar, vast team met omgevingsmanagers en communicatieadviseurs als aanspreekpunt hebben.  Ook heel tof? Dat Danielle en Karlijn op die manier nog steeds dagelijks met oud-collega Sander kunnen werken!

 

Het aantal projecten dat nodig is om het elektriciteitsnet te versterken neemt overal in Nederland in rap tempo toe. Ook in Zeeland. De nieuwe regio-aanpak helpt ons om het overzicht te houden, maar moet vooral ook bijdragen aan een betere informatievoorziening richting de inwoners. De denkkracht en ervaring van Danielle en Karlijn is erg waardevol bij het bepalen en uitrollen van de nieuwe strategie. Ze kennen de regio goed, hebben frisse ideeën en draaien al lange tijd mee in de projecten van TenneT. Dat schakelt erg prettig en als vanouds!
Sander de Schepper Senior communicatieadviseur regio Zeeland, TenneT