In opdracht van Rijkswaterstaat hoogde Boskalis in 2019 de Roggenplaat op. Deze grootste zandplaat in de Oosterschelde, een cruciaal leefgebied voor trekvogels en zeehonden, dreigde door zandhonger onder de golven te verdwijnen.

Vraag

Rondom de Roggenplaat liggen de meest waardevolle mosselpercelen van Nederland. Vanuit de mosselsector was veel weerstand tegen het project. Mosselvissers vreesden dat het aanbrengen van zand op de plaat nadelig is voor de groei van de mosselen. Boskalis vroeg Lievens om voor het project het strategisch omgevingsmanagement uit te voeren.

Onze aanpak

Transparante, eerlijke communicatie, respect voor elkaars belangen en doen wat je belooft. Dat is de sleutel tot succes bij omgevingsmanagement. Sander: “Je moet elkaar recht in de ogen kunnen aankijken. Voortdurend uitleggen wat je doet en waarom je dat doet. Maar ook eerlijk zijn over de risico’s en de beheersmaatregelen die je neemt. Die open houding wordt gewaardeerd. We startten het project met stakeholdersbijeenkomsten met alle belanghebbenden. Daarbij gaven we uitleg over de aanpak en planning. Daarna ging ik tijdens het project zeer regelmatig langs bij de mosselsector in Yerseke om bij te praten. We nodigden de vissers ook uit om een kijkje te komen nemen op de ‘hopperzuiger’. Die kans doet zich niet vaak voor. Het werd enorm gewaardeerd.”

Het resultaat

Door middel van een tevredenheidsmeting rapporteerde Sander periodiek aan de opdrachtgever over de tevredenheid bij de belanghouders. Het gemiddelde eindoordeel was uitstekend! De stakeholders gaven aan dat ze volledig geïnformeerd werden over de voortgang van de werkzaamheden. En nog belangrijker: ze waren zeer tevreden met de inspanningen die Boskalis verrichtte om schade aan mosselpercelen te voorkomen.

 

Mede doordat Sander de belangen van Boskalis prima heeft vertegenwoordigd bij zowel stakeholders als opdrachtgever is het project zonder klachten en naar volle tevredenheid van onze opdrachtgever verlopen.
Corné Appelo Project Manager bij Boskalis
Volgende case

Omgevingscommunicatie N61

Rijkswaterstaat