Gemeente Noord-Beveland wil dat de vakantieparken op het eiland klaar zijn voor de toekomst. Door samen te werken, verhogen de eigenaren en de gebruikers van de woningen de kwaliteit van de parken.

Vraag

De meeste vakantieparken hebben een vereniging van eigenaren, maar op vakantiepark Deltona in Kamperland zijn de eigenaren niet georganiseerd. De gemeente beschikte ook niet over emailadressen of telefoonnummers van de eigenaren. “Contact met de eigenaren is daardoor lastig, net als een beeld krijgen van hun houding ten opzichte van het park.” Gemeente Noord-Beveland vroeg Lievens onderzoek te doen naar de beleving van de leefomgeving op het park en de gemeente in contact te brengen met de Nederlandse, Vlaamse en Duitse woningeigenaren.

Onze aanpak

Voor deze opdracht werkten we samen met onderzoeksbureau Direct Research. We onderzochten:

  • Hoe de gemeente contact kan onderhouden met de woningeigenaren
  • In hoeverre de gemeente haar beleid voor inrichting en onderhoud van de openbare ruimte moet aanpassen
  • De houding van de woningeigenaren over permanente bewoning van het vakantiepark

Hoe we dat aanpakten? We voerden eerst een dieptegesprek met professionals van gemeente Noord-Beveland. Hierin specificeerden we de onderzoeksvragen die de basis vormden voor de twintig concrete vraagpunten. Via een ‘ouderwetse’ uitnodigingsbrief op zowel het vakantieadres als het thuisadres in het Nederlands en het Duits nodigden we de eigenaren uit om mee te werken aan het onderzoek. De vragen legden we in een Nederlands en Duits online onderzoek voor. Direct Research analyseerde de onderzoeksresultaten en verwerkte deze in een managementsamenvatting. Op basis van de onderzoeksresultaten formuleerden wij antwoorden op de drie vraagpunten en deden we aanbevelingen over het onderhouden van contact met woningeigenaren. Ook adviseerden we over het beleid dat gaat over de inrichting en het onderhoud van het vakantiepark en permanente bewoning. Zo kunnen we een mooie bijdrage leveren aan de vitaliteit van het park!

Het resultaat

108 Nederlandse en Duitse eigenaren ontvingen de brief op hun huisadres. Daarnaast is de brief huis-aan-huis bezorgd op het vakantiepark. 71 personen vulden de enquête in: een respons van 66%. Ook zijn de huiseigenaren gevraagd zitting te nemen in een klankbordgroep, 49 eigenaren gaven zich hiervoor op. Een mooi resultaat!

Door de hoge respons en het forse aantal aanmeldingen voor de klankbordgroep heeft gemeente Noord-Beveland nu beter inzicht in de mening van woningeigenaren over de inrichting en onderhoud van het park en permanente bewoning én heeft de gemeente mogelijkheden om in contact te komen met de eigenaren. Dat gaat de gemeente ook doen: in een online participatietraject gaat de gemeente de komende periode in gesprek met de eigenaren om tot een daadwerkelijke kwaliteitsimpuls te komen. Ook in dat vervolgtraject blijven we als Lievens betrokken om de gemeente te ondersteunen!

Als gemeente liepen wij in de strategiebepaling vast doordat we niet goed wisten hoe de woningeigenaren betrokken te krijgen. De effectieve aanpak van Lievens bleek heel doeltreffend en heeft tot een doorbraak geleid. Onze verwachtingen zijn ruimschoots overtroffen.
Janet Janssen Senior beleidsmedewerkster gemeente Noord-Beveland