De Provincie Zeeland realiseert op verzoek van het Rijk de uitvoering van het Natuurpakket Westerschelde (NPW). Op verschillende locaties werkt de Provincie, samen met Vlaanderen en andere partners, aan meerdere natuurherstelprojecten. Het doel: ontwikkeling van de unieke getijdennatuur en ruimte geven aan de Westerschelde en de functies in en rondom de Schelde. Westerschelde.

Vraag

Het programma NPW levert een grote bijdrage aan een natuurlijke, veilige en toegankelijke Westerschelde. Dat wil de Provincie graag wat actiever en vaker voor het voetlicht brengen. Lievens is gevraagd hiervoor een strategie en communicatiekalender op te stellen en deze uit te voeren.

Onze aanpak

Na een uitgebreide inventarisatie formuleerden we onze visie op communicatie op één A4: zet niet de maatregelen, de projecten of de organisatie centraal, maar het gebied. De projecten werken met eigen communicatiebureaus met eigen boodschappen. Een overkoepelend, toekomstgericht en enthousiast verhaal, gericht op de Schelde, ontbreekt. We adviseerden de Provincie Zeeland om nu het fundament te leggen voor gebiedscommunicatie samen met partners die in het gebied wonen, werken en recreëren. En daarbij allereerst en vooral ook de eigen organisatie te betrekken, van gedeputeerden tot interne ambassadeurs. We creëerden het ‘Westerscheldeverhaal’, brachten communicatiekansen in beeld en benutten deze vervolgens ook door illustrerende (succes)verhalen te delen.

Lievens leverde een enthousiaste adviseur, met kennis van de regio en ervaring in natuurprojecten. De adviseur was flexibel ingesteld en wist een goede balans te vinden tussen de programmacommunicatie en het adviseren van de projectleiders. Dat werd enorm gewaardeerd.
Jan Maljaars programmamanager NPW bij Provincie Zeeland

Bijzonder

De ontpoldering van de Hedwigepolder is een gevoelig dossier en nog steeds in het nieuws. Wat veel mensen niet weten, is dat in het gebied nu al een prachtig project gaande is: de ontwikkeling van Grenspark Groot-Saeftinghe. Een robuust en uniek grensoverschrijdend natuurgebied met straks 4.700 hectare getijdennatuur, van brakwaterschorrengebieden tot natte weidegebieden. Hier kunnen bezoekers het spel van wind en water op de grens van water en land beleven en genieten van vogels, zoals zeearenden, tureluurs, lepelaars en blauwborsten. De streek heeft een grote rol in de ontwikkeling van het grenspark. Kijk maar eens op grensparkchallenge.eu.

Volgende case

Waterdunen: van ontwikkeling tot uitvoering

Provincie Zeeland