Ook mensen onder de 65 jaar kunnen dementie krijgen. Deze mensen hebben andere zorg nodig dan ouderen. SVRZ startte als aanbieder van dementiezorg in Zeeland als eerste met specialistische zorg voor mensen met dementie op jonge leeftijd en hun familie en/of mantelzorgers. Een belangrijke aanvulling op de zorg in Zeeland.

Vraag

Dementie op jonge leeftijd is nog relatief onbekend. Extra belangrijk dus om zowel de ziekte zelf als de nieuwe zorg zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. SVRZ vroeg aan Lievens hierbij te ondersteunen. Zowel door mee te denken over de beste manier alle interne en externe doelgroepen te bereiken als de concrete uitvoering van communicatiemiddelen.

Hoe deden we dat

Samen met SVRZ ontwikkelde Lievens een communicatiestrategie binnen het Strategisch Communicatie Frame om de nieuwe zorg voor jonge mensen met dementie te positioneren bij de doelgroepen. Deze variëren van (potentiele) cliënten en hun familie tot artsen, van medewerkers tot vrijwilligers van SVRZ en van omwonenden tot zorgketenpartners. Een per doelgroep uitgewerkte communicatiekalender met deelboodschappen, activiteiten, verantwoordelijkheden en planning was de volgende stap. Samen met 10uur verzorgden we een introductiecampagne gebaseerd op de strategie en maakten we de ondersteunende middelen. Zoals persberichten, brieven voor omwonenden, folders en online content.

Het resultaat

De dagbehandeling had binnen drie maanden 11 aanmeldingen en kon daarmee van start op de geplande datum. Ook de groepswoning die een paar maanden later klaar was kon na de opening meteen rekenen op 8 cliënten. Daarnaast was er uitgebreide aandacht over de nieuwe zorgvoorziening en dementie op jonge leeftijd op Omroep Zeeland en in de PZC. In totaal kwamen ruim 150.000 Zeeuwen in aanraking met de nieuwsitems. Mooi om aan de ontwikkeling van deze nieuwe zorg een bijdrage te leveren!

We hebben tientallen doelgroepen, van bestaande en potentiele cliënten en hun families tot zorgspecialisten en de Zeeuwse gemeenten. De strategie en de kalender bieden ons prima houvast, zodat we geen doelgroep over het hoofd zien. En per doelgroep een specifieke boodschap en benadering hebben.
Marije Jongepier Communicatieadviseur bij SVRZ
Volgende case

Bewustwordingscampagne nieuwe zorgvisie

Zorgstroom