In Zeeland werken maatschappelijke organisaties, overheden, bedrijven en inwoners samen aan de opgave om in 2050 aardgasvrij te zijn. Een enorme uitdaging! De doelen voor de energietransitie in Zeeland zijn gebundeld onder de naam Zeeuws Energieakkoord. In het uitvoeringsprogramma staat hoe aan de doelen uit dit akkoord wordt gewerkt.

Vraag

Om iedereen te betrekken en tot actie aan te zetten, is goede communicatie belangrijk. Lievens is gevraagd communicatieadvies te geven voor de programma’s Gebouwde Omgeving en Elektriciteit. Gericht op particulieren én bedrijven. Er is zoveel informatie te vinden op het internet en in de media. Hoe zorgen we dat inwoners en ondernemers weten wat de mogelijkheden zijn voor verduurzaming en hoe helpen wij hen bij het maken van de juiste keuze voor hun woning of bedrijfspand? We maken een communicatiestrategie en vertalen deze in een duidelijke communicatieaanpak. Ook ondersteunen we bij het maken van de communicatiemiddelen.

Aanpak

Door de huidige situatie met hoge energieprijzen is veel aandacht voor energiebesparing en verduurzaming. Maar hoe help je bedrijven en particulieren bij het maken van de juiste keuze? Door ze goed te informeren en vooral te inspireren! We gaan actief op zoek naar mooie voorbeelden om te delen, bijvoorbeeld van bedrijven die hun proces laten doorlichten om te zien waar zij energie kunnen besparen. Ook denken we mee over de juiste manier om particuliere woningeigenaren te helpen bij het maken van duurzame keuzes voor hun woning.

Resultaat

Onlangs hielpen we bij het organiseren van een themabijeenkomst voor stakeholders uit het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Ruim zeventig aanwezigen werden op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen, kansen en uitdagingen en wisselden kennis en ervaringen uit. Een geslaagde middag! Voor het Expertplatform dat advies geeft aan bedrijven, hebben we een LinkedIn-pagina opgezet, waar we mooie voorbeelden gaan delen en de deelnemende bedrijven voorstellen. Ook denken we mee over de invulling van tv-afleveringen over verduurzaming en energiebesparing. De werkzaamheden zijn afwisselend en daarom ontzettend interessant!

Lievens geeft strategisch en praktisch advies, is ‘hands on’ en helpt het programma Gebouwde omgeving van de Zeeuwse RES om op een heldere en logische manier te communiceren met de buitenwereld.
Carola Helmendach Programmamanager Gebouwde omgeving, Regionale Energiestrategie
Volgende case

Gericht samen werken aan een grote Zeeuwse opgave: de RES

Zeeuws Energieakkoord