l’escaut werkt aan betrokken buurten met duurzame, betaalbare en beschikbare woningen. Om woningen voor te bereiden op de toekomst streeft de woningcorporatie naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Dat gebeurt door renovatie, verkoop, sloop en nieuwbouw. In het Middengebied in Vlissingen werken gemeente Vlissingen en l’escaut nauw samen in het proeftuinproject Panoramabuurt aardgasvrij. De gemeente Vlissingen ontving hiervoor in 2022 een rijksbijdrage van 4 miljoen euro in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken. Het gaat om ruim 500 huurwoningen van l’escaut en ruim 100 woningen van particuliere eigenaren.

Vraag

Al een aantal jaar werken we vanuit Lievens op interim-basis voor l’escaut. We pakken verschillende projecten op, waaronder het project Panoramabuurt aardgasvrij. Van de ruim 500 huurwoningen van l’escaut wordt een deel gesloopt en opnieuw gebouwd. Bij andere woningen gaat het om isolatiemaatregelen en verschillende kleinere aanpassingen. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een warmtenet als alternatieve warmtebron. Het is een complex project dat vraagt om zorgvuldige communicatie.

Aanpak

Anneloes was vanaf de start betrokken bij het project. In september 2023 nam Eelenna het stokje over. Eelenna: ‘Namens l’escaut maak ik deel uit van de werkgroep Communicatie & Participatie. Deze werkgroep, met daarin vertegenwoordigers van l’escaut en de gemeente, ontwikkelt de plannen voor communicatie en participatie en voert ze uit. Zo maken we nieuwsbrieven, houden we de websites up-to-date en organiseren we bijeenkomsten.’

Het vervolg

De gemeente ondersteunt de woningeigenaren op weg naar een aardgasvrije toekomst of de voorbereiding daarop. Woningeigenaren kunnen al aan de slag met het verduurzamen van hun woning met de panoramabuurtsubsidie. l’escaut is aan zet voor de huurwoningen. Dat betekent dat huurders afhankelijk zijn van de plannen en planning van l’escaut. Op dit moment gebeurt er nog onderzoek naar de haalbaarheid van een warmtenet. Als dit mogelijk is, worden de huurwoningen van l’escaut hierop aangesloten. Eelenna: ‘Dan kunnen we ook aan de slag met concrete projectcommunicatie per deelgebied.’

Bijzonder

Panoramabuurt aardgasvrij is een proeftuinproject. HZ University of Applied Sciences onderzoekt in opdracht van l’escaut en gemeente Vlissingen één keer per jaar wat bewoners vinden van het project en aardgasvrij(klaar) wonen. En ook hoe tevreden bewoners zijn met de informatie die ze hierover krijgen. Dat doen ze elk jaar, zolang het project loopt. Eelenna: ‘Hierdoor krijgen we meer inzicht of en hoe de houding en bereidheid van bewoners verandert bij het aardgasvrij(klaar) maken van de Panoramabuurt. Daar kunnen we onze communicatie- en participatiestrategie op afstemmen.’

Headerfoto: Ruud Rodermond