De West-Zeeuws-Vlaamse kust is in het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat aangemerkt als ‘Zwakke Schakel’. Dat betekent dat delen van de kust niet sterk genoeg zijn om een superstorm te weerstaan die eens in de 4.000 jaar kan voorkomen. Waterschap Scheldestromen versterkt daarom de kust tussen Breskens en Cadzand-Bad.

Vraag

Graafmachines, bulldozers, vele kuubs zand en stenen: een kustversterking blijft voor omwonenden en recreanten niet onopgemerkt. Belangrijk dus om alle stakeholders goed en tijdig te betrekken en informeren, zodat ze weten wat er met ‘hun kust’ gebeurt. Waterschap Scheldestromen vroeg Lievens om een communicatieadviseur die het projectteam twee tot drie dagen per week kon komen versterken.

Onze aanpak

Laten zien wat je doet. Dat zorgt voor begrip én voor goed geïnformeerde stakeholders. Voor het project stelden we allereerst een strategisch communicatieplan op. Dat vertaalden we vervolgens in een tactisch plan met communicatietaken en –middelen. De uitvoering van dat plan kwam natuurlijk ook voor onze rekening. Denk aan het bijhouden van de website, het organiseren van excursies en faciliteren van informatieavonden en het ontwikkelen van (digitale) nieuwsbrieven en foldermateriaal.

Bijzonder

Het Waterschap en de gemeente benutten de kustversterking om samen met private partijen de kern Cadzand-Bad een boost te geven. De samenwerkingsvorm tussen publieke en private partijen bij het project was uniek in Nederland. Door de organisatie van een persexcursie voor (inter)nationale en regionale pers creëerden we media-aandacht in binnen- en buitenland.

Lievens heeft snel door hoe de organisatie en het project in elkaar zitten en weet waar de communicatieaccenten moeten liggen. Bovendien is alles wat ze ontwikkelen en organiseren op tijd en tot in de puntjes verzorgd.
Alex de Smet omgevingsmanager waterschap Scheldestromen
Volgende case

Zeeuws-Vlaamse kust: superstormproof

Waterschap Scheldestromen