Een demonstratie voor de Erasmusbrug in Rotterdam.

De publieke opinie lijkt soms uit het niets te kunnen omslaan. Als bedrijf, overheidsinstantie of project moet je hierop voorbereid zijn. Goed issue- en stakeholdermanagement is hierbij belangrijk. Ook een uitgebreide omgevingsanalyse kan helpen. Welke partijen spelen een rol in jouw omgeving? Welke risico’s zijn er voor jouw bedrijf? Wat zijn de issues die invloed hebben op jouw bedrijfsvoering en welke groepen hebben daar invloed op? Door goed inzicht te hebben in waar je als bedrijf staat in jouw omgeving, weet je wat je eigen krachten zijn. Hierdoor kun je op tijd bijsturen bij (onverwachtse) gebeurtenissen.

Blijf in contact

Door in de communicatie de focus te leggen op de overeenkomsten en de gezamenlijke belangen, kom je samen verder. Blijf in contact met je stakeholders. Houd ze op de hoogte van wat er speelt binnen je bedrijf. Dit kan door samen simpelweg een kop koffie te drinken tot het organiseren van een evenement. En alles daar tussenin. Bij kleine groepen kan het helpen om een netwerkanalyse te doen. Wie is de opinieleider? En kan deze opinieleider helpen een brug te slaan tussen jou en je stakeholders? Of kun je bijvoorbeeld meer diversiteit aanbrengen in de groep? Allemaal afhankelijk van hoe groot de groep is, wat je relatie is en wat je samen wilt bereiken. In de verdeelde samenleving laten de extremen zich horen. De media geeft deze groep vaak ook volop aandacht. Vergeet niet dat er vaak ook een stillere groep is, die zich meer op de vlakte houdt. Ook zij zijn belangrijk om aandacht te geven.

De toekomst is van ons samen

Het maken van een stakeholder-, omgeving- of netwerkanalyse is een eerste stap. Deze moet je wel blijven bijhouden. Blijf dus de publieke opinie en belangrijke thema’s en personen voor jouw bedrijf volgen. Kijk welke invloed keuzes van de overheid of veranderingen in jouw sector hebben op je bedrijf en speel hier op tijd op in. Blijf kijken naar de gedeelde waarden die je hebt met je stakeholders. En werk zo samen aan een gedeelde toekomst.

De verdeelde samenleving is een van de communicatietrends 2020-2021 die Logeion, de beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals, heeft geformuleerd. De functie van communicatie bij deze trend is onmisbaar. We maken tegenstellingen, dilemma’s en de onderstroom zichtbaar. Daarna zoeken we naar én benadrukken we de gemeenschappelijke waarden van jou en je stakeholders. Door jouw netwerken duidelijk in kaart te hebben, kun je hiermee rekening houden bij jouw bedrijfsvoering. Heb je advies nodig over een goede analyse voor jouw bedrijf, overheidsinstantie of project? We helpen je er graag bij!