Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid zorgt ervoor dat iedereen, met of zonder beperking, de kans krijgt gebruik te maken van alle vormen van digitale informatie en dienstverlening. Zo kan iedereen volwaardig deelnemen aan de samenleving. Omdat digitale toegankelijkheid essentieel is voor mensen met een beperking, zijn hier wetten en regels voor opgesteld. Op 1 juli 2018 trad het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid in werking. Op 23 september 2020 moesten overheidsinstanties voor al hun websites een toegankelijkheidsverklaring publiceren. Hiermee geven ze aan waar ze staan en welke maatregelen ze al hebben genomen of nog moeten nemen.

Waarop moet je letten?  

Het is belangrijk om processen goed in te richten en vanaf het begin na te denken of informatie en diensten voor iedereen bruikbaar zijn. Dit gaat zowel om de techniek als de content.

  • Je maakt je digitale informatie toegankelijk door ervoor te zorgen dat teksten simpel, begrijpelijk en gestructureerd zijn. Een digitale tekst kan dan op de juiste manier met hulptechnologie omgezet worden in spraak of braille.
  • Voorzie niet-tekstuele content van een tekstueel alternatief. Hierdoor maak je ze toegankelijk voor bezoekers die de niet-tekstuele content niet kunnen zien. Dit kan bijvoorbeeld door een alt-tekst maar ook in de vorm van een ondertitel of door te beschrijven wat de functie van een button is.
  • Niet alle bezoekers kunnen de vormgeving van een pagina zien. Daarom is het belangrijk om alle informatie die je met kleur of vorm overbrengt ook met tekst over te brengen. Met de juiste vormgeving breng je jouw boodschap beter over.
  • Sommige bezoekers gebruiken een hulptechnologie de links los van de lopende tekst voorleest. Een linktekst als ‘klik hier’ voldoet dan niet. Zorg daarom voor duidelijk omschreven linkteksten, waaruit blijkt waar de link heen leidt. Ook als je de omliggende tekst niet leest.
  • Veel organisaties publiceren PDF documenten online. De inhoud van PDF documenten die online gepubliceerd worden, moeten ook aan de digitale toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen. Het advies is daarom zo min mogelijk met PDF’s te werken en deze als inhoud op een webpagina te publiceren of te werken met drempelvrije PDF’s.

Wie doet wat?

Als communicatieadviseur speel je een belangrijke rol bij digitale toegankelijkheid. Je uitgangspunt moet zijn dat communicatie effectief en toegankelijk is voor iedereen en niemand buitensluit. Digitale toegankelijkheid is onderdeel van je communicatiestrategie en speelt een rol bij elke communicatie-uiting. De communicatieafdeling of de ICT-afdeling kan niet alleen zorgen voor digitale toegankelijkheid. Daarvoor is een organisatiebrede aanpak nodig. Bijvoorbeeld bij het maken van een nieuwe website: ICT zorgt ervoor dat de software en systemen toegankelijk zijn, een developer verzorgt een toegankelijk ontwerp en huisstijl en een redacteur verzorgt toegankelijke content. Zo zorg je samen voor digitale toegankelijkheid voor iedereen.

Wat zijn de voordelen van digitale toegankelijkheid?

Het belangrijkste voordeel van digitaal toegankelijke content is dat iedereen toegang heeft tot je content. Hierdoor spreek je een grotere doelgroep aan. Daarnaast beoordeelt Google digitaal toegankelijke websites ook hoger in hun rankings. Je website wordt hierdoor beter vindbaar. Een toegankelijke website zorgt er ook voor dat mensen zelfstandig online hun zaken kunnen doen. Ze hoeven dan niet via e-mail of telefoon een beroep te doen op de helpdesk of klantenservice. Momenteel is digitale toegankelijkheid alleen wettelijk verplicht voor overheidsinstellingen. In 2025 wordt de European Accessibility Act echter van kracht, waarbij webshops, financiële diensten en geldautomaten digitaal toegankelijk moeten zijn. Ben jij al aan de slag met digitale toegankelijkheid?

Tip: via digitoegankelijk.nl vind je een handige checklist voor digitale toegankelijkheid en hoe verschillende organisatieonderdelen kunnen bijdragen.