Door toenemende personeelstekorten, vergrijzing en een complexere zorgvraag staat de zorgsector de komende jaren voor een grote uitdaging. Veel verzorgingstehuizen zijn daar nog niet op voorbereid. Daarom denken ze bij Groenhuysen na over hoe ze ook in de toekomst de beste zorg kunnen blijven garanderen.

Vraag

Niet elke locatie van Groenhuysen is geschikt voor de zwaardere zorgvraag. Bijvoorbeeld door de grootte van de appartementen, smalle gangen en deuropeningen, beperkte mogelijkheden voor (technologische) hulpmiddelen of te weinig liften. Daarvoor zijn aanpassingen nodig. Groenhuysen maakt voor elke locatie een plan op maat voor de toekomst.

Locatie De Brink was bij de opening in 1973 het eerste grootschalige verzorgingshuis in Roosendaal. Het pand is inmiddels verouderd en sluit niet meer aan op de zorgbehoeften van nu. Daarom laat Groenhuysen het gebouw binnenkort slopen. Op dezelfde plek komt ‘Vallei De Brink’: een volledig nieuw woonzorgcentrum met plek voor meer dan 200 bewoners. Dit centrum voor Wonen & Zorg wordt compleet ingericht voor de zorg van nu, maar ook voor de toekomst.

Bij een project met zoveel veranderingen is goede communicatie onmisbaar. Intern, met het projectteam en medewerkers van Groenhuysen. Maar ook extern met bijvoorbeeld omwonenden. Danielle is vanuit Lievens betrokken bij het project ‘Vallei De Brink’. Zij ondersteunt en geeft, waar nodig, advies aan Groenhuysen om communicatie rondom de herontwikkeling van De Brink te voorzien.

Aanpak

Danielle vertelt: “Bij Groenhuysen ben ik onderdeel van het kernteam. Wekelijks overleggen we samen met de Projectmanager, de Manager Zorg en de Beleidsadviseur over de stand van zaken en hoe we hierover communiceren. Mijn werkzaamheden lopen uiteen van het organiseren van informatieavonden voor omwonenden, nadenken over de communicatie- en participatiestrategie, tot het op de hoogte houden van bijvoorbeeld medewerkers, gemeente en pers. Dat maakt het werk voor Groenhuysen ook leuk! Ik ben de schakel tussen verschillende partijen. We informeren medewerkers en omwonenden over de voortgang en tegelijkertijd denk ik mee en adviseer ik over de communicatiestrategie. Alle aspecten komen samen in deze opdracht.”

Vervolg

Het ontwerp van het nieuwe woonzorgcentrum is bijna klaar. De start van de sloop van het oude pand staat gepland voor 1 november 2023. Danielle werkt momenteel aan het communicatieplan voor de komende jaren. Daarin geeft ze antwoord op vragen als: Op welke manier communiceren we met verschillende partijen over de sloop en de nieuwbouw? Hoe vieren we successen? Welke middelen zijn er nodig? Hoe ziet de communicatietijdlijn eruit? Daarnaast ondersteunt ze bij het vertalen van deze plannen naar een passende visie. Een visie die Groenhuysen op alle woonzorglocaties toepast en waar ze in de toekomst verder op doorbouwt.