VPRA

Nieuwsbrief Infostroom en meer

Inzet van onze kennis van waterveiligheid

Opdrachtgever

Expertise Netwerk Waterveiligheid


Vraag

Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) is een onafhankelijk kennisnetwerk van waterveiligheidsspecialisten van overheden en uit het bedrijfsleven. Het netwerk adviseert, gevraagd en ongevraagd, overheidsinstanties over actuele vraagstukken en innovaties in dit werkgebied. Lievens Communicatie heeft veel kennis en ervaring met projecten op het gebied van waterveiligheid. Het ENW maakt daar graag gebruik van. Ze heeft ons gevraagd om in 2016 en 2017 de nieuwsbrief Infostroom te maken, de website te updaten en communicatie- en tekstadvies te verzorgen.


“We zijn heel blij met de voortvarende wijze waarop Lievens Communicatie de zaken oppakt. Enorm plezierig en echt zoals we hadden gehoopt. De eerste editie van Infostroom was meteen een erg leuk, informatief en prettig leesbaar nummer!”

Don de Bake Coördinator ENW

Aanpak

Meteen na het kennismakingsgesprek maakten we een vliegende start. Binnen twee maanden lag een nieuwe editie van de nieuwsbrief Infostroom op de mat van de abonnees. Daarnaast denken we na over kansen voor profilering van het ENW. Hoe krijgt het ENW nog meer bekendheid binnen de watersector? En hoe zorgen we ervoor dat organisaties weten waarvoor ze bij het netwerk terecht kunnen? Lievens Communicatie voert de werkzaamheden uit in samenwerking met Zandbeek Communicatie, een contentmarketingbureau met verschillende vestigingen in Nederland. Beide bureaus werken op structurele basis samen voor Rijkswaterstaatprojecten en bundelen zo kennis en expertise.

 

Bijzonder

Lievens Communicatie is al jaren betrokken bij allerlei waterveiligheidsprojecten in Zuidwest-Nederland. Fijn dat we nu de kans krijgen om deze regionale kennis in te zetten voor een kennisnetwerk dat zich bezighoudt met waterveiligheidsvraagstukken uit het hele land.