VPRA

Hart voor mens, milieu en maatschappij

Investeren in de toekomst van Zeeland

Lievens Communicatie heeft hart voor mens, milieu en maatschappij. Daarom kijken we kritisch naar onszelf waar en hoe het beter kan op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Investeren in de toekomst van Zeeland, dát is waar Lievens Communicatie voor gaat en staat. Dat doen we door te investeren in onze mensen, in het (vak)gebied én de markt waarin we opereren.

 

Mens

Onze medewerkers willen we gezond, gelukkig en gemotiveerd aan het werk houden gedurende hun hele arbeidzame leven. Daartoe bieden we verschillende faciliteiten. Zo kunnen medewerkers gebruikmaken van flexibele werktijden en thuiswerken. Bovendien krijgen onze mensen volop kansen voor opleidingen, bijscholing en coaching. Natuurlijk zorgen we ook voor ontspanning en gezelligheid op zijn tijd!

 

Milieu

Lievens Communicatie stimuleert papierloos werken en vergaderen. Daarnaast kopen we zo duurzaam mogelijk in en gebruiken we fairtrade en biologische producten waar het kan. Naar afspraken in de buurt gaan we het liefst met de fiets en we nemen liever de trap in plaats van de lift. Uiteraard scheiden we ook ons afval.

 

Maatschappij

Van onze expertise op het vlak van communicatie profiteren niet alleen onze klanten. We zetten onze kennis ook pro Deo in bij brancheverenigingen, maatschappelijke initiatieven en organisaties. Bij de HZ University of Applied Sciences bijvoorbeeld verzorgen we gastlessen, beoordelen we scripties en begeleiden we afstudeeronderzoeken van studenten. We voelen ons verantwoordelijk om ons vakgebied in de regio te blijven professionaliseren en vakgenoten met elkaar te verbinden. Onze LC Eetclub, waarbij Zeeuwse senior communicatieadviseurs tijdens een diner hun vakkennis en netwerk verbreden, is daarvan een mooi voorbeeld.

 

Duurzaam en lokaal

Ten slotte vinden we het belangrijk dat onze bedrijfsactiviteiten een gunstig effect hebben op de lokale economie. Daarom werken we zoveel mogelijk samen met lokale partners, zoals fotografen, vormgevers en drukkers. Ook geven we de voorkeur aan duurzame samenwerkingsverbanden. Zo zijn veel klanten en toeleveranciers al jarenlang aan ons verbonden.