VPRA

Zorgen voor verbinding

SVRZ biedt zorg op maat door heel Zeeland aan overwegend ouderen. Welzijn is onlosmakelijk verbonden met de dienstverlening van SVRZ. Ouderen hebben een fijne en veilige leefomgeving nodig waar ze kunnen meedoen aan activiteiten, het liefst in de wijk of het dorp waar ze altijd hebben gewoond. SVRZ wil steeds meer mensen en organisaties enthousiast maken om mee te doen. Een nieuwe folder laat zien hoe SVRZ zorgt voor verbinding met de omgeving. Lievens Communicatie maakte deze folder en 10uur communicatie & creatie zorgde voor het ontwerp.

 

Samen met de omgeving verzorgt SVRZ een breed aanbod aan welzijnsactiviteiten, zoals een bridgemiddag, creatieve workshops, activiteiten rond feestdagen en optredens. SVRZ werkt hierin samen met onder andere de seniorensoos, de muziekvereniging, de kerk, de sportclub en scholen. Een dorpsbewoonster vertelt in de folder: “Elke dinsdagochtend ga ik naar de seniorenfitness in het woonzorgcentrum. Dat is goed voor mijn conditie en ik ontmoet anderen uit het dorp. Na afloop drinken we altijd nog een kop koffie.” De activiteiten dragen bij aan een woonomgeving waar mensen echt iets voor elkaar kunnen betekenen en niet vereenzamen. Dit bevordert de sociale samenhang en leefbaarheid. Verschillende gemeenten steunen de activiteiten omdat zij diezelfde doelen nastreven.

 

Visie verwoorden

Mirjam schreef de teksten voor de folder en begeleidde de vormgeving. Zij ondersteunt SVRZ regelmatig met het verwoorden van beleidsvisies en het verzamelen en opschrijven van verhalen. Verhalen vol ervaringen uit de dagelijkse praktijk van de directie, leidinggevenden, medewerkers en cliënten. Mirjam: “Met een open blik en een gezonde dosis interesse komen al snel de mooiste verhalen naar boven. En juist het proces van vragen, verwoorden, reageren en aanvullen vormt een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling en implementatie van visie en beleid.”

 

Meer weten over SVRZ? Kijk op de website, volg de organisatie op Facebook of Twitter via @SVRZZeeland.

 

"Met een open blik en een gezonde dosis interesse komen de mooiste verhalen naar boven"


0 Reacties

Plaats uw reactie