VPRA

Wyanda op Roggenplaat

Wij komen op de meest bijzondere plekken. Wyanda deed mee aan een onderzoek naar de verstoringsafstand van zeehonden op de Roggenplaat, een zandplaat in het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Ze liep (in een charmant waadpak) vanuit haar betrokkenheid bij het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren ruim 9 kilometer over de Roggenplaat. Op zoek naar zeehonden. Zodra de zeehonden het water in vluchtten, vertrok de onderzoeksgroep weer. Nuttig, en gezien het weer vandaag, leuk werk!


0 Reacties

Plaats uw reactie