VPRA

Waterdunen

De kustversterking bij Waterdunen is gereed. Stefanie verzorgde hiervoor de omgevingscommunicatie. Ze maakte (digitale) nieuwsbrieven, organiseerde tal van excursies en hield geïnteresseerden op de hoogte via Twitter en de website. Vanavond toost ze met haar projectteam van waterschap Scheldestromen en de betrokken aannemer op een mooi eindresultaat!


0 Reacties

Plaats uw reactie